Ceny za lokalizaci netěsností

a zkoušky těsnosti.

K cenové kalkulačce

Veškeré naše služby nabízíme za paušální cenu.
Tato cena se pro každou zakázku kalkuluje individuálně.

 • Paušální cena včetně všech nákladů

 • 100% kontrola nákladů

 • Absolutní transparentnost

Náklady na lokalizaci netěsností

Žel nemůžeme zveřejnit standardní ceny za lokalizaci netěsností a další služby, protože každá prohlídka a každá střecha je odlišná. Cena závisí na použité metodě, velikosti střechy, zatížení, nástavbách atd.

Proto se nezdráhejte nezávazně poptat naše služby, abyste věděli, kolik naše služby budou stát ve vašem konkrétním případě. Naši kolegové v kanceláři se o vás rádi postarají.

Nemůžeme nabídnout ceny za metr čtvereční, protože náklady na lokalizaci úniků závisí nejen na velikosti, ale také na dalších kritériích.

Každý zákazník od nás obdrží individuální nabídku. Ta zahrnuje m.j.:

 • cestovní náklady,
 • vizuální kontrolu a kontrolu zkušební jehlou,
 • skutečnou prohlídku měřící metodou,
 • dokumentaci.

Každý zákazník tedy přesně ví, kolik naše služby stojí. Transparentnost je pro nás velmi důležitá. Naše nabídka zahrnuje celkovou konečnou částku za kontrolu střechy. U FLO Lokalizace netěsností neexistují žádné skryté náklady ani jiné nečekané dodatečné náklady.

Ne. Naše paušální cena, kterou od nás obdržíte s nabídkou, zahrnuje všechny náklady na lokalizaci netěsností ploché střechy. Je zahrnuta i doprava na místo zakázky.

Náklady na lokalizaci netěsností a zkoušku těsnosti ovlivňuje mnoho různých faktorů. Pro nabídku paušální ceny potřebujeme všechny tyto informace:

 • konstrukce střechy,
 • velikost střechy,
 • hydroizolace,
 • zatěžovací vrstvy,
 • separační vrstvy,
 • nástavby,

Zároveň tak můžeme zkontrolovat, zda je prohlídka střechy proveditelná, resp. účelná. Pokud např. kvůli konstrukci střechy nebo střešní skladbě není možné lokalizaci netěsností provést, promluvíme si o tom s vámi naprosto otevřeně a nevykonáme prohlídku typu „pokus-omyl“.

Zde se dostanete k naší cenové kalkulačce.