Zkoušky těsnosti

Po zhotovení nové nebo rekonstruované střechy.

U nově vybudovaných nebo renovovaných plochých střech prověřujeme při předání díla nedestruktivními metodami jejich těsnost.

Díky tomu si můžete při předání stavebního díla být jisti kvalitou provedené práce izolatérských pracovníků. Naše měřicí techniky jsou velmi přesné, rychlé a efektivní. Možné netěsnosti tak lze určit ještě před větším poškozením střešního pláště a konstrukce budovy. Významně tak prodloužíte životnost ploché střechy. Výsledky každé zkoušky těsnosti pečlivě zaznamenáváme a dokumentujeme jako doklad kvality.