Zkoušky těsnosti

Po zhotovení nové nebo rekonstruované střechy.

U nově vybudovaných nebo renovovaných plochých střech prověřujeme při předání díla nedestruktivními metodami jejich těsnost.

Díky tomu si můžete při předání stavebního díla být jisti kvalitou provedené práce izolatérských pracovníků. Naše měřicí techniky jsou velmi přesné, rychlé a efektivní. Možné netěsnosti tak lze určit ještě před větším poškozením střešního pláště a konstrukce budovy. Významně tak prodloužíte životnost ploché střechy. Výsledky každé zkoušky těsnosti pečlivě zaznamenáváme a dokumentujeme jako doklad kvality.

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ

INFOBOX ZKOUŠKY TĚSNOSTI

Zkoušku těsnosti provádíme na nově vybudovaných nebo právě zrekonstruovaných plochých střechách.

Zkouška těsnosti je testem, zda je nová střecha opravdu těsná.

VÍCE INFORMACÍ

Zkoušky těsnosti provádíme na plochých střechách po celé České republice a na Slovensku.

Na poptávku nabízíme naše služby také v jiných zemích.

Zkoušky těsnosti provádíme především na všech plochých střechách, včetně střech průmyslových závodů, veletržních a výstavních budov, výrobních hal, školních budov, tělocvičen, garážových komplexů, střešních teras a jiných nových nebo sanovaných budovách.

Obvykle proběhne zkouška těsnosti během jednoho pracovního dne. U větších ploch může zkouška trvat i několik dní.

Nejlepší možný a zároveň doložitelný a ověřitelný výsledek, zda je nová střecha těsná.

Díky zkoušce těsnosti budete mít jistotu, že střechou nezatéká, a tak prodloužíte její životnost.

V závislosti na okolnostech a velikosti ploché střechy používáme vhodnou metodu pro zkoušku těsnosti. Dbáme na to, aby využitá metoda byla nedestruktivní, aby nová střecha nebyla zbytečně zkoumáním poškozována.

Ke kontrole těsnosti hydroizolace bývá většinou nasazována elektroimpulzní zkouška nebo jiskrová zkouška.

Po získání všech informací o střeše, např. pomocí našeho poptávkového formuláře, vytvoříme individuální paušální cenu, která zahrnuje všechny náklady na zkoušku těsnosti vaší střechy.

ALTERNATIVNÍ ZPŮSOB ZKOUŠEK

Naše zkoušky těsnosti s nejnovějšími měřicími technikami jsou spolehlivější než všechny běžné kontroly. Konvenční zkoušky těsnosti jsou běžně prováděny manuálně stavbyvedoucím nebo technickým dozorem (například zkušební jehlou), který vizuálně kontroluje plochy a oblasti napojení, jako jsou spoje a jiné detaily, které jsou náchylné na poškození.

Vizuální kontrola není tak spolehlivá jako naše kontroly, které jsou vždy spojené s jednou z metod pro zkoumání těsnosti hydroizolací.

NYNÍ ZÍSKAT NABÍDKU

Pracujeme na celém území České republiky i na Slovensku.

Jsme tu pro vás od Šumavy až k Tatrám.

ZASLAT POPTÁVKU