VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Aktivně pomáháme snižovat ekologickou stopu

FLOgreen - logo
  • Životní prostředí je pro nás nejvyšší prioritou

  • Nabízíme udržitelné produkty a služby

  • Uhlíková neutralita v celé společnosti do roku 2030

FLO Green – Co znamená pro nás

Rostoucí hladiny CO2, vlny veder, sucha, záplavy a stoupající hladiny moří. Zpráva o globálních rizicích (GRR), kterou vypracovalo Světové ekonomické fórum (WEF) ve spolupráci s globální pojišťovací skupinou v Curychu (Zurich Insurance Group), přináší děsivý obraz: podle vědy bude příštích deset let rozhodujících pro životní prostředí. Hlavním cílem je snížení emisí CO2 a zpomalení globálního oteplování.

My ve FLO Lokalizace netěsností bychom rádi našimi službami a produkty pomohli udržovat naši krásnou planetu a nadále ji chránit jako náš domov.

Naše služby a produkty prodlužují životnost střech a budov a díky tomu napomáháme k udržitelnému používání stavebních materiálů. Klienti tak nejen ušetří prostředky vynaložené na opravy nebo předčasnou rekonstrukci, ale zároveň společně s námi podporují ochranu životního prostředí.

Ochrana životního prostředí je pro nás důležitou prioritou

Otázku ochrany životního prostředí jednoduše „nedelegujeme“. Nezbavujeme se odpovědnosti. Celková odpovědnost spočívá na vedení naší společnosti, které je v této oblasti průkopníkem a také vzorem pro naši firemní kulturu, která neexistuje jen na papíře. Toto ekologické zaměření prochází všemi odděleními a určuje naše každodenní činnosti.

Jaká opatření jsme již ve firmě zavedli?

Dlouho předtím, než bylo téma změn klimatu objeveno jako megatrendový a marketingový nástroj, zajímali jsme se, která konkrétní opatření jsou pro naši firmu realistická a proveditelná. Prvními konkrétními kroky bylo využití 100% obnovitelné elektřiny a vyhýbání se tiskovinám (kdekoli to bylo možné). Zatímco naše dokumentace v odborné kvalitě byla dříve vytištěna ve dvojím vyhotovení, pracně vázána a zasílána poštou, zákazník nyní od nás obdrží digitální verzi (papírovou zasíláme pouze na přání). Bezpapírová kancelář není pro nás snem budoucnosti, ale standardem.

Při výběru umístění nového sídla společnosti FLO Systems GmbH v Německu jsme se také řídili ekologickými aspekty. Ujistili jsme se, že vybraná budova, nebude obklopena betonem a skalkami nebo vydlážděnými parkovacími plochami a bude splňovat nejnovější ekologické standardy, i kdyby to mělo představovat její rozsáhlou modernizaci. To, co jsme hledali, jsme našli v Kressbronnu u Bodamského jezera. Naše sídlo se nachází na pozemku o rozloze 800 metrů čtverečních a je zcela obklopeno zelenými plochami, loukami a velkorysým stromovým porostem i živými ploty.

V každodenním životě jako tým věnujeme pozornost mnoha malým věcem, které mohou snížit naši ekologickou stopu: šetrná recyklace odpadů a předcházení vzniku plastového odpadu; odpovědné používání vody pomocí technologií na úsporu vody; využívání nejnovějších technologií našimi zaměstnanci jak na ploché střeše, tak v našich kancelářích.

Nabízíme udržitelné produkty a služby

Celý náš balíček služeb – od lokalizace netěsností a zkoušek těsnosti po kontrolu střech – má za cíl výrazně prodloužit životnost budov a stavebních konstrukcí bez ovlivnění účelu a funkcionality budovy. V případě renovace budov, které kontrolujeme, to znamená konkrétní úsporu nákladů za každý rok prodlouženého období provozu a užívání, včetně současného zachování nebo zvýšení hodnoty nemovitosti.

Dalo by se říci, že naší FLO-DNA je zabránit poškození, odhalit ho co nejdříve, a tím ekonomicky minimalizovat náklady na opravy a renovace. Zachování hodnoty je klíčem k udržitelnosti životního prostředí, protože není nutné zbytečně spotřebovávat stavební materiál ani energie.

K tomu ještě pár myšlenek na téma plochých střech obecně:

Zazelenění střech, fasád a dalších ploch je důležitým příspěvkem ke zlepšení městského klimatu, zejména v jeho centru, a příspěvkem k udržitelnému rozvoji měst. Zelené střechy a fasády významně přispívají k ochlazení v horkých letních dnech, slouží k čištění vzduchu a snižování hluku.

„Díky zazelenění střech a fasád ve velkém měřítku, stejně ozelenění ploch kolem nově vybudovaných objektů, je zlepšeno odpařování dešťové vody a snížené tepelné zatížení. To vytváří příjemné mikroklima. Navíc v případě silného deště je dešťová voda absorbována zelenými střechami, což odlehčuje kanalizačním systémů. Kromě toho zelené střechy a fasády izolují budovy a obecně přispívají ke kvalitě života ve městě.“

Naším cílem je podpořit zachování účelu a hodnoty budov. Na základě našich kontrol a vyhodnocení stavu s