Naše měřicí a lokalizační technologie

Pro ploché střechy a stavební konstrukce.

Netěsnosti plochých střech jsou často skryté a je velmi obtížné je najít.
Proto byly vyvinuty různé měřicí techniky pro lokalizaci defektů ve střešním plášti.

FLO Lokalizace netěsností s.r.o. využívá nejúčinnější metody k nacházení poruch na plochých střechách.

Zde se nachází stručný přehled našich měřicích postupů.
Více informací naleznete pod příslušnými odkazy.

Elektroimpulzni_zkouska_na zelene_strese

» ELEKTROIMPULZNÍ ZKOUŠKA

Tuto metodu lze využít v mnoha případech. Díky elektroimpulzní zkoušce lze netěsnosti nalézt s velkou přesností, aniž by bylo nutné odstranit vrchní zatěžovací vrstvu, jako např. štěrk nebo zazelenění. Vyhledávání pomocí elektrického impulzu je ideální metodou zejména díky optimálnímu poměru cena/výkon a díky nedestruktivnímu využití. Na vaší ploché střeše nedojde k žádnému poškození, což vám ušetří náklady na opravy.

» JISKROVÁ ZKOUŠKA

Jiskrová zkouška detekuje i ty nejmenší kapilární netěsnosti. Tuto techniku nasazujeme zejména na suchých plochách střech, kde by dodatečné zavlažování bylo obtížné. Příčiny zatékání do střechy jsou přesně zjistitelné vizuálně jiskrovým výbojem i akustickou indikací přístroje. Díky tomu rychle a spolehlivě určíme výsledek kontroly ploché střechy. Nevýhodou této metody je, že není využitelná na střechy se zatěžovací vrstvou.

» ZKOUŠKA STOPOVÝM PLYNEM

Při této metodě se speciální směs plynu zavádí přímo do střešního pláště. Plyn uniká z trhlin, otevřených spojů nebo jiných netěsných míst, a je tak zaručeně přesně určeno umístění defektů. Využití této zkoušky může být zvláště vhodné při zkoumání složitých skladeb, napojení hydroizolací nebo u jiných komplikovaných případů. Metoda stopového plynu se často používá tam, kde jiné měřicí techniky dosahují svých limitů.

» DÝMOVÁ ZKOUŠKA

Při této metodě se směs kouřového plynu zavádí přímo do střešního pláště. Dým uniká z trhlin, otevřených spojů nebo jiných netěsných míst, a je tak zaručeně přesně určeno umístění defektů. Využití této zkoušky může být zvláště vhodné při zkoumání napojení hydroizolací nebo nadstřešních konstrukcí. Často se používá v kombinaci s jinými technikami, jako je např. elektroimpulzní zkouška. Získáte tak jistotu spolehlivého výsledku.

» MIKROVLNNÁ ZKOUŠKA

Touto měřicí technikou mnohdy provádíme kontrolu stavu vaší ploché střechy a jejího střešního pláště. Pomocí mikrovln je možné analyzovat rozložení vlhkosti v izolační vrstvě střechy. Toto rozložení může také poukázat na umístění případných netěsností a průniků vody. Tato metoda je obzvláště praktická, protože mohou být detekovány jednotlivé vrstvy vlhkosti v různých hloubkách střechy.

» IMPEDANČNÍ DEFEKTOSKOPIE

Metoda měření vlhkosti impedanční defektoskopií se často využívá pro základní zkoušku těsnosti hydroizolačních ploch bez zatěžovací vrstvy. Vyznačuje se zejména nekomplikovaným, ale spolehlivým použitím za suchých dnů. Impendanční defektoskopie detekuje vlhkost a vodu pod hydroizolací, a informuje o tom akustickými a optickými signály.

» ZÁTOPOVÁ ZKOUŠKA

Zátopovou zkoušku lze použít pro zkoušku těsnosti plochých střech. Je nedestruktivní metodou a obvykle se používá v kombinaci s jinými technikami měření. Na zatěžovací vrstvě v tomto případě nezáleží. Tato zkouška slouží pouze pro ověření těsnosti svrchní části hydroizolace, ale nelze pomocí ní přesně určit místo, kudy zatéká voda.

» RETENČNÍ ZKOUŠKA

Použití uzavírací bubliny v trubce v cca 50 cm hloubce simuluje zpětné vzdutí vody. Díky tomu mohou být zjištěny vadné trubkové spoje a netěsnosti v odvodňovacích systémech střechy.

» ENDOSKOPICKÁ ZKOUŠKA

Pomocí endoskopické kamery lze provést vizuální kontrolu odvodňovacích systémů střechy a jiných obtížně přístupných míst.

» LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ

Stanovení stavu a absolutní vlhkosti izolačního materiálu je možné pouze laboratorním vyšetřením. Darrova metoda je gravimetrická metoda měření vlhkosti.

PŘEHLED VÝHOD NAŠICH TECHNOLOGIÍ

Elektroimpulzní zkouškaJiskrová zkouškaZkouška stopovým plynemDýmová zkouškaImpedanční defektoskopieZátopová zkouška
Velká plocha
Přesnost
Nedestruktivní
Zatěžovací vrstvy<