Kontroly střech

Pro dokonalý přehled a prodloužení životnosti.

Komplexní kontrola
a údržba střech

Pokud jste vlastníkem budovy, jejím správcem, bytovým družstvem nebo SVJ, svěřte plochou střechu do naší péče a my se o ni po všech stránkách postaráme. Ušetříme vám zbytečné starosti, čas i peníze.

Zajistíme pro vás pravidelnou kontrolu a údržbu ploché střechy v souladu s požadavky ČSN 73 1901, výrobců a dodavatelů střech. Předejdete tak nákladným opravám či renovacím střechy a předčasné degradaci stavebních materiálů.

Prodloužení životnosti střechy

Odborné posudky
a analýzy stavu střešního pláště

Na základě nejmodernějších diagnostických metod pro monitoring a lokalizaci netěsností střešního pláště vám vyhotovíme odborný posudek a analýzu stavu ploché střechy a dalších stavebních částí, a to včetně návrhu nápravných opatření.

Dokumentace na znalecké úrovni vám výrazně pomůže v případě řešení sporů a reklamací, pojistných událostí, při předání stavebního díla nebo při přípravě plánu na opravu či rekonstrukci střechy.

Měření vlhkosti
a diagnostika střech a budov

Poruchy střešního pláště často nejsou viditelné pouhým okem a některé se možná ještě neprojevily. Čím déle ale zůstanou skryté a neopraví se, tím větší hrozí riziko vážného poškození nejen střechy, ale i interiéru.

Obraťte se na nás! S pomocí našich moderních metod pro měření vlhkosti a diagnostiku střech a budov skryté závady bezpečně odhalíme a navrhneme řešení.

Měření vlhkosti ve střešním plášti po realizaci střechy

INFOBOX KONTROLY STŘECH

Kontroly střech je komplexní škála služeb, které vždy šijeme na míru zákazníkům. Jedná se především o situace, kdy potřebujete zjistit stav vaší střechy, plánujete opravu, potřebujete získat posudek pro pojišťovnu nebo jiný subjekt, nebo jen jednoduše nemáte čas se o střechu správně starat a chcete prodloužit její životnost. Tyto služby často kombinujeme s lokalizací netěsností, aby se předešlo dalšímu nebo budoucímu poškození.

VÍCE INFORMACÍ

Kontroly stavu provádíme na plochých střechách po celé České republice a na Slovensku.

Na poptávku nabízíme naše služby také v jiných zemích.

Naše komplexní služby jsou určeny pro vlastníky budov, stavební a izolatérské firmy nebo generální dodavatele, společenství vlastníků a bytová družstva, správcovské firmy, architekty a projektanty, stavební dozory, autorizované inženýry a další.

Obvykle provádíme kontroly stavu střech a jejich tepelné izolace nebo celého střešního pláště. Analyzujeme však také další stavební materiály a provádíme diagnostiku stavebních konstrukcí v dalších částech budov, např. sklepích, základech, podlahách, stěnách atd.

Analýza stavu izolace ve střechách.

Všechny fóliové nebo bitumenové střechy, ale také plechové střechy. Tepelná izolace pod hydroizolací je často místem, které je jako první postiženo poškozením vlhkostí, ještě předtím, než se toto poškození stalo v budově viditelným.

Obvykle proběhne kontrola stavu během jednoho pracovního dne.

Budete mít 100% přehled o stavu vaší střechy a zamezíte nenadálým havarijním stavům. Získáte kvalitní dokumentaci a návrh opravných opatření. Nalezneme všechna vlhká místa v tepelných izolacích, střešních pláštích a dalších stavebních materiálech, která naznačují, že by se mohlo jednat o poškození vlhkostí způsobené netěsnostmi v hydroizolacích. Tyto netěsnosti je možné přesně vyhledat pomocí lokalizace netěsností, kterou často s kontrolami střech kombinujeme.

Kontrola stavu je často prováděna jednou z metod pro měření vlhkosti stavebních materiálů a/nebo jednou z metod pro lokalizaci netěsností.

Po získání všech informací o střeše, např. pomocí našeho poptávkového formuláře, vytvoříme individuální paušální cenu, která zahrnuje všechny náklady na kontrolu stavu vaší střechy nebo budovy.

VŠE PRO KONTROLU A ÚDRŽBU PLOCHÝCH STŘECH

V naší nabídce služeb najdete vše, co potřebujete pro správu, kontrolu a údržbu plochých střech dle ČSN 73 1901. Od pravidelných kontrol stavu střechy, čistění plochy a klempířských prvků až po odborné posouzení, analýzy a defektoskopické zkoušky střešního pláště. Navíc neustále rozvíjíme a inovujeme naše měřicí metody, produkty a odbornost, takže dokážeme najít poškození i na střechách se zazeleněním nebo kačírkem bez nutnosti odebrání zatěžovací vrstvy.

Služby vytváříme podle konkrétních požadavků a potřeb zákazníků. Objednávat můžete jednotlivé služby nebo využít komplexnost naší nabídky a nechat správu ploché střechy zcela na nás.

NYNÍ ZÍSKAT NABÍDKU

Proč se o střechu pravidelně starat?

Na délku životnosti ploché střechy má vliv řada faktorů. Některé z nich nemůžeme mít zcela pod kontrolou – například devastující vichřice, prudký liják, kroupy nebo požár. Ale většinu z nich ovlivnit můžeme.

V prvé řadě je důležité mít správný projekt střechy a řešení konstrukčních detailů, jakými jsou okapy, římsy, atika, střešní okna, světlíky nebo vpusti. Dále pečlivě postupovat při výběru zhotovitele střechy a investovat do kvalitních certifikovaných materiálů. Při předání díla požadovat zkoušku těsnosti střešního pláště, která vám zaručí, že střechou neteče a je bez závad. Neméně důležitá je pravidelná kontrola a údržba střechy včetně čištění žlabů, vtoků a dalších klempířských prvků. A pro dokonalý přehled o stavu vaší střechy můžete využít aktivní monitorovací systém FLOscout.

Pokud se své střeše budete svědomitě věnovat od jejího projektu přes výstavbu, předání hotového díla a provádět její pravidelnou kontrolu a údržbu, ona se vám odmění dlouhým životem v suchu a bez zbytečných nákladů na její opravy.

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ