Lokalizace netěsností plochých střech pomocí dýmové zkoušky

Pro lokalizaci netěsností na plochých střechách se dýmová zkouška často využívá jako podpůrná měřicí technika. Je velmi spolehlivá, efektivní a poskytuje rychle viditelné výsledky. Tato metoda defektoskopie střešního pláště může být zvláště vhodná při zkoumání napojení hydroizolací nebo nadstřešních konstrukcí.

Zvláště vhodné pro zkoumání napojení hydroizolace na různé konstrukce.

Popis technologie

Při dýmové zkoušce se směs kouřového plynu zavádí pomocí vysoce výkonných turbín pod hydroizolaci do střešního pláště. Za pár vteřin se tak kouřový plyn rozloží ve střešní konstrukci. Nyní je možné vizuálně najít netěsnosti na ploché střeše. Kouř uniká z trhlin, otevřených spojů nebo jiných netěsných míst, a je tak zaručeně přesně určeno umístění defektů.

Než provedete nákladné opravy nebo rozsáhlou renovaci ploché střechy, měli byste zvážit použití dýmové zkoušky nebo jiné metody.

Mimochodem, směs kouřového plynu nepředstavuje žádné zdravotní riziko. Jedná se o směs vícesytných alkoholů a vody, která je podle kritérií EU klasifikována jako bezpečná pro člověka i životní prostředí.