Lokalizace netěsností a měření vlhkosti impedanční defektoskopií.

Lokalizace netěsností plochých střech pomocí impedanční defektoskopie

Metoda měření vlhkosti impedanční defektoskopií se často využívá pro zkoušku těsnosti hydroizolačních ploch bez zatěžovací vrstvy. Vyznačuje se zejména nekomplikovaným, ale spolehlivým použitím za suchých dnů. Impedanční defektoskopie detekuje vlhkost a vodu pod hydroizolací, a informuje o tom akustickými a optickými signály. Pro zjištění, zda jsou nutné rozsáhlejší opravy, lze touto metodou určit oblast vlhké tepelné izolace v blízkosti zjištěných netěsností. To umožňuje rychlou kontrolu stavu střešní plochy a jejího pláště bez zatěžovací vrstvy.

Zvláště vhodné pro rychlou kontrolu stavu střešního pláště.

Popis technologie

Střešní plášť je kontrolován celoplošným přecházením elektronickým odporovým měřicím přístrojem s hloubkovým senzorem, který je neustále v kontaktu s vrchní hydroizolační vrstvou. Kalibrace citlivosti tohoto přístroje závisí na tloušťce zkoumaného materiálu. Naměřené hodnoty přístroj zobrazuje v reálném čase. Na základě srovnávacích referenčních hodnot vlhkosti lze identifikovat a vymezit vlhké oblasti mezi hydroizolačními vrstvami, přímo pod hydroizolací a v tepelněizolační vrstvě. Hloubka průniku: max. 15,2 cm (dle typu materiálu).

Oblasti použití

 • plochá střecha
 • terasa
 • garáž
 • hydroizolace spodních staveb
 • hydroizolace kuchyní

Výhody

 • nedestruktivní metoda kontroly stavu/měření vlhkosti
 • přesnost
 • rychlé výsledky
 • efektivní kontrola velkých ploch
 • pro fóliové a asfaltové (bitumenové) hydroizolace
 • pro jedno- i dvouplášťové střechy