Lokalizace netěsností plochých střech pomocí jiskrové zkoušky

Jiskrová zkouška detekuje i ty nejmenší kapilární netěsnosti. Tuto techniku nasazujeme zejména na suchých plochách střech, kde by dodatečné zavlažování bylo obtížné. Příčiny zatékání do střechy jsou přesně zjistitelné vizuálně jiskrovým výbojem i akustickou indikací přístroje. Díky tomu rychle a spolehlivě určíme výsledek kontroly ploché střechy. Nevýhodou této metody je, že není využitelná na střechy se zatěžovací vrstvou.

Zvláště vhodné pro rychlé zkoumání suché vrchní hydroizolační vrstvy.

Popis technologie

Po vrchní vrstvě hydroizolace je celoplošně a rovnoměrně tažena elektroda poroskopického zařízení. Velikost elektrického napětí závisí na tloušťce vrstvy zkoušeného materiálu. Příčiny zatékání do střechy jsou přesně zjistitelné vizuálně jiskrovým výbojem i akustickou indikací přístroje.

Oblasti použití

 • plochá střecha
 • terasa
 • garáž
 • hydroizolace spodních staveb
 • hydroizolace kuchyní

Výhody

 • přesnost
 • nedestruktivní
 • také na velkých plochách
 • zjištění kapilárních netěsností
 • pro napojení a střešní prostupy
 • pro jedno- i dvouplášťové střechy
 • pro fóliové a asfaltové (bitumenové) hydroizolace