Lokalizace netěsností plochých střech pomocí jiskrové zkoušky

Jiskrová zkouška je poroskopickým přístrojem, který detekuje i ty nejmenší kapilární netěsnosti. Tuto techniku nasazujeme zejména na suchých plochách střech, kde by dodatečné zavlažování bylo obtížné. Díky tomu rychle a spolehlivě určíme výsledek kontroly ploché střechy. Nevýhodou této metody je, že není využitelná na střechy se zatěžovací vrstvou. Touto zkouškou lze kontrolovat povrchy a povlaky až o tloušťce cca 50 mm. Zkouška probíhá v souladu s normami DIN 55670 a ČSN EN ISO 19496-1. Díky našim zkušenostem umíme jiskrovou zkoušku použit také ve netradičních oblastech, jako jsou např. hydroizolace spodních staveb a retenční nádrže.

Zvláště vhodné pro rychlé zkoumání suché vrchní hydroizolační vrstvy.

Popis technologie

Způsob kontroly elektricky nevodivého materiálu hydroizolačních systémů (např. PVC/TPO fólie, asfaltové pásy). Svrchní vrstva střešní hydroizolace je rovnoměrně po celé ploše zkoumána kartáčovou sondou (elektroda určená k vyhledávání pórovitosti). Hodnota elektrického napětí je nastavena dle tloušťky zkoumaného materiálu. Pod zkoumanou hydroizolační vrstvou se přístroj jiskrové zkoušky připojí k uzemnění budovy. Pokud se v hydroizolaci nachází netěsnost, dochází u ní k prostupu elektrického napětí. V důsledku toho mohou být netěsnosti přesně lokalizovány vizuálně jiskrovým výbojem i akusticky zvukovým signálem.

V současné době si díky mnohaletým zkušenostem naší německé mateřské společnosti FLO Systems GmbH přístroje jiskrové zkoušky ve spolupráci s výrobcem ladíme softwarově a mechanicky. Díky našemu vývoji se nám daří jejich nevýhody zmírnit natolik, aby metody byly efektivní i bez využití ochranného systému. Pokud dochází ke zkoušce těsnosti přístroji, které nejsou specificky odladěné pro kontrolu plochých střech (většina přístrojů dostupných na evropských trzích), je velmi vhodné využití ochranného systému FLOsafe.