Laboratorní vyšetření – měření vlhkosti Darrovou metodou

Stanovení absolutních hodnot vlhkosti izolačního materiálu je možné pouze laboratorním vyšetřením. Darrova metoda je gravimetrická metoda měření vlhkosti. Pracujeme výhradně s akreditovanými zkušebními laboratořemi.

Zvláště vhodné pro absolutní stanovení hodnot vlhkosti stavebního nebo izolačního materiálu.

Popis technologie

Odebraný vzorek se ohřeje v sušícím přístroji a stanoví se rozdíl v hmotnosti před a po vysušení. V závislosti na zkušebním materiálu musí být nastaveny teploty a počet zkušebních dnů, aby se zabránilo znehodnocení naměřené hodnoty.

Během několika dní je v laboratoři připraven absolutní výsledek měření vlhkosti ve formě podrobné laboratorní zprávy a popisu metodiky. Po úspěšném šetření vytvoříme smysluplnou dokumentaci k zakázce s podrobným popisem našich služeb, nálezů a konkrétním doporučením k dalším opatřením. S výslednými, přesně naměřenými hodnotami můžete lépe odhadnout a naplánovat další průběh potřebných opravných opatření.

Zabraňte pronikání vlhkosti včas a zamezte nákladným přestavbám. V případě potřeby neváhejte pozvat naše odborné techniky. Rádi vám pomůžeme.

Oblasti použití

Izolační materiály:

 • polystyren (EPS, XPS), polyuretan (PUR)
 • pěnové elastomery na bázi kaučuku
 • minerální vlna: kamenná vlna nebo skelná vata
 • keramzit, perlit
 • dřevěná vláknina, dřevitá vlna
 • celulóza, konopné textilní vlákno

Stavební materiály:

 • beton
 • potěr
 • dřevo

Výhody

 • nejpřesnější hodnoty vlhkosti
 • soudně uplatitelný důkaz
 • plánování vysoušecích a sanačních prací