ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ÚVODEM

V tomto dokumentu bychom Vás rádi informovali o tom, jak a pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje, a informovali Vás o Vašich právech podle platných právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů.
Společnost, FLO Lokalizace netěsností s.r.o., IČO: 07397127, sídlem Xaverov 29, 285 06 Sázava, Česká republika (dále jen „FLO“ nebo „my“ nebo „Společnost“), je správcem osobních údajů, které nám poskytnete v souvislosti s obchodním vztahem, který mezi Vámi jakožto subjektem údajů a Společností vznikl (dále jen „obchodní vztah“).
Jsme potěšeni, že navštěvujete naše webové stránky a že se zajímáte o naši společnost a naše služby. Vaše údaje zpracováváme s maximální péčí a důvěrností a používáme je pouze v rámci příslušných ustanovení o ochraně osobních údajů, zejména Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Když navštívíte naše webové stránky, ukládáme si název Vašeho poskytovatele internetových služeb, webovou stránku, z níž jste k nám přišli; které naše webové stránky jste navštívili, datum a dobu trvání vaší návštěvy, informace o Vámi používaném zařízení (značka, model, operační systém) a webovém prohlížeči. Také uchováváme Vaši IP adresu.
Tato uživatelská data zpracováváme, abychom z technického hlediska usnadnili váš přístup k našim službám (např. úpravou našich služeb pro koncové zařízení, které používáte) a rozpoznali a zabránili jakémukoliv zneužití. Kromě toho používáme uživatelská data v anonymizované podobě pro statistické účely a pro zlepšení našich webových stránek. Právním základem pro zpracování osobních uživatelských dat je čl. 6 odst. 1, první pododstavec písm. f) GDPR.
Dále zpracováváme osobní údaje požadované v souvislosti s obchodním vztahem. To zahrnuje Vaše kontaktní údaje, zejména jméno a příjmení, název subjektu, pod jejímž jménem vystupujete, Vaše pracovní zařazení a pozici, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu a další kontaktní údaje, Váš podpis, dále informace o obchodní činnosti subjektu, jehož jménem vystupujete, druh a číslo dokladu prokazujícího oprávnění k výkonu dané podnikatelské činnosti a zápis v příslušném rejstříku včetně údajů v něm obsažených, platební údaje, zejména číslo účtu a příslušnou částku, a dále pak údaje nezbytné k ochraně práv Společnosti, zejména data o obchodní spolehlivosti, pohledávky a dluhy očekávané nebo vzniklé v souvislosti s obchodní činností.

S KÝM SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout poskytovatelům služeb (např. Poskytovatelům cloudu, spedičním firmám apod.) v České republice či v zahraničí, aby zpracovali Vaše osobní údaje v našem zastoupení a v souladu s našimi pokyny. V tomto případě si ponecháme kontrolu nad Vašimi osobními údaji.
V jiných případech nebudou mít žádné třetí strany přístup k Vašim osobním údajům, pokud neexistuje právní povinnost nebo nám k tomu neudělíte povolení.

POUŽITÍ SOUBORŮ COOKIES

Používáme tzv. cookies na různých stránkách, abychom zatraktivnili návštěvu našich webových stránek a umožnili užívání určitých funkcí. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají na Vaše koncové zařízení. Některé ze souborů cookie, které používáme, budou vymazány na konci relace prohlížeče, tj. po zavření Vašeho prohlížeče (tzv. cookies relace). Jiné soubory cookie zůstávají na vašem koncovém zařízení, což nám nebo našim partnerům umožní rozpoznat váš prohlížeč při vaší příští návštěvě (tzv. dlouhodobé soubory cookie). Pomocí souborů cookie nemohou být ani zpřístupněny jiné soubory ve vašem počítači ani určena vaše e-mailová adresa. Právním základem pro zpracování osobních údajů za použití souborů cookies je čl. 6 odst. 1, první pododstavec písm. f) GDPR.
Soubory cookie budou uloženy na vašem koncovém zařízení a vy máte plnou kontrolu nad jejich používáním. Můžete deaktivovat nebo omezit přenos souborů cookie změnou nastavení webového prohlížeče. Již uložené soubory cookie mohou být kdykoliv vymazány. To může být prováděno i automatizovanými prostředky. Pokud deaktivujete soubory cookie pro naše webové stránky, pravděpodobně nebudete moci v plném rozsahu využívat všech funkcí webových stránek.

INFORMACE O SLUŽBĚ GOOGLE ANALYTICS

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, což je služba webové analýzy poskytovaná společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („společnost Google“). Služba Google Analytics rovněž používá „soubory cookie“, textové soubory uložené ve vašem počítači, které umožňují analyzovat vaše používání webu. Informace generované souborem cookie o vašem používání tohoto webu jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA, kde jsou uloženy.
Webové stránky společnosti FLO využívají službu Google Analytics s rozšířením „anonymize IP“. Znamená to, že Vaše IP adresa zjištěná službou Google Analytics bude zkrácena společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných signatářských státech Smlouvy o Evropském hospodářském prostoru dříve, než bude přenesena do USA. Pouze ve výjimečných případech bude Vaše úplná IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena.
Společnost Google využívá tyto informace z pověření firmy FLO k vyhodnocení Vašeho používání webových stránek, k sestavování přehledů o aktivitě na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s užíváním webových stránek a internetu ve vztahu k provozovateli webových stránek. IP adresa přenesená Vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude spojena s jinými daty společnosti Google.

Vypnout funkce Google Analytics pro tuto stránku.

Můžete zabránit ukládání souborů cookie příslušným nastavením Vašeho prohlížeče; nicméně upozorňujeme, že v takovém případě nebudete případně moci plně využívat všechny funkce těchto webových stránek. Můžete zabránit tomu, aby společnost Google shromažďovala data vygenerovaná souborem cookie týkající se vašeho používání webových stránek (včetně Vaší IP adresy) a aby tato data dále zpracovávala, a to stažením a instalací zásuvného modulu do prohlížeče, který je dostupný na následujícím odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Podrobnější informace k podmínkám užívání a k ochraně údajů naleznete na adrese www.google.com/analytics/terms/cz.html.
Právním základem pro zpracování osobních údajů za použití souborů cookies je čl. 6 odst. 1, první pododstavec písm. f) GDPR.

INFORMACE O FUNKCI REMARKETING NEBO „SIMILAR TARGET GROUPS“ SPOLEČNOSTI GOOGLE INC.

FLO využívá funkci Remarketing nebo „Similar Target Groups“ společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („společnost Google“). Tato funkce umožňuje společnosti FLO, aby oslovila návštěvníky svých webových stránek cíleně reklamou, a to umístěním personalizovaných reklam založených na jejich zájmovém chování, jakmile tito navštíví jiné webové stránky v rámci Google Display Network. K provedení analýzy užívání webových stránek, která tvoří základ pro tvorbu reklam založených na zájmovém chování, používá společnost Google soubory cookie . Za tímto účelem společnost Google ukládá malý soubor se sekvencí čísel do prohlížečů návštěvníků webových stránek. Návštěvy na webových stránkách a anonymní údaje o užívání webových stránek jsou shromažďovány prostřednictvím tohoto čísla. Osobní údaje návštěvníků webových stránek zásadně nejsou ukládány. Pokud pak navštívíte jiné webové stránky v rámci Google Display Network, zobrazí se vám reklamy, u nichž je velmi pravděpodobné, že budou zohledňovat předtím zvolené oblasti produktů a informací. Další informace o remarketingu Google a Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google najdete na adrese: http://www.google.com/privacy/ads/.
Můžete trvale deaktivovat používání souborů cookie společností Google, když použijete následující odkaz, stáhnete si a nainstalujete nabízený zásuvný modul: https://www.google.com/settings/ads/plugin. Popřípadě můžete deaktivovat používání souborů cookie externími poskytovateli výběrem stránky pro deaktivaci, kterou nabízí iniciativa pro reklamu na síti na adrese http://www.networkadvertising.org/choices/, a provedením dalších kroků k odhlášení, jak jsou zde popsány.
Právním základem pro zpracování osobních údajů za použití souborů cookies je čl. 6 odst. 1, první pododstavec písm. f) GDPR.

INFORMACE O SLUŽBĚ SKLIK PROVOZOVANÁ SPOLEČNOSTÍ SEZNAM.CZ, A.S.

Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s.
Společnost Seznam.cz deklaruje, že pro účely on-line reklamy využívá pouze taková data, která neidentifikují konkrétní fyzické osoby nebo prostřednictvím nichž není možné konkrétní fyzické osoby identifikovat, nedochází tedy žádným způsobem k využívání jména, adresy (e-mailové ani poštovní) nebo telefonní čísla fyzických osob. IP adresy uživatelů nejsou pro účely behaviorálního cílení a retargetingu Skliku využívány a pokud ano, tak jsou zpracovávány pouze v anonymizované podobě.
Podrobnější informace naleznete na adrese https://napoveda.sklik.cz/pravidla/smluvni-podminky/.

DOUBLE CLICK OD GOOGLE INC.

DoubleClick by Google je služba poskytovaná společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („společnost Google“). DoubleClick by Google používá soubory cookie k tomu, aby vám prezentovala reklamy, které jsou pro vás relevantní. Vašemu prohlížeči je přiřazeno pseudonymní identifikační číslo (ID), aby bylo možné zjistit, které reklamy byly ve vašem prohlížeči zobrazeny a které reklamy byly vybrány. Soubory cookie zásadně neobsahují žádné osobní údaje. Použití souborů cookie DoubleClick pouze umožňuje společnosti Google a jejím partnerským webovým stránkám, aby umisťovaly reklamy na základě předchozích návštěv na našich nebo jiných webových stránkách na internetu. Informace generované souborem cookie jsou přenášeny k vyhodnocení na server v USA, kde jsou uloženy. Společnost Google předává data třetím stranám pouze na základě zákonných předpisů nebo v rámci objednaného zpracování dat. Za žádných okolností společnost Google nebude vaše data kombinovat s jinými údaji shromážděnými společností Google.
Můžete zabránit ukládání souborů cookie do svého počítače výběrem příslušného nastavení ve vašem prohlížeči; nicméně upozorňujeme, že v takovém případě nebudete případně moci plně využívat všech funkcí našich webových stránek. Další informace o ochraně osobních údajů v rámci služby DoubleClick najdete na adrese: https://policies.google.com/. Dále můžete společnosti Google zabránit ve shromažďování dat vygenerovaných soubory cookie v souvislosti s vaším používáním webových stránek, stejně jako ve zpracovávání těchto dat tím, že si stáhnete a nainstalujete zásuvný modul do prohlížeče, který je dostupný na adrese https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=cs, a tam v části nastavení reklamy použijete rozšíření pro deaktivaci služby DoubleClick.
Právním základem pro zpracování osobních údajů při používání souborů cookies je čl. 6 odst. 1, první pododstavec písm. f) GDPR.

GOOGLE TAG MANAGER

Google Tag Manager je služba, kterou poskytuje společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („společnost Google“) a která umožňuje vytváření, aktualizaci a správu tagů. Tagy jsou malé prvky kódu na našich webových stránkách, které mimo jiné slouží k měření frekvence a chování návštěvníků a k určení dopadu on-line reklamy a sociálních kanálů. Kdykoliv navštívíte naši webovou stránku, bude aktuální konfigurace tagu odeslána do vašeho prohlížeče. Tímto způsobem obdrží pokyny, které tagy se mají spouštět. Samotný nástroj neshromažďuje žádné osobní údaje, ale zajišťuje, že budou spuštěny jiné tagy, které mohou podle okolností data shromažďovat. Více informace o fungování tagů služby Google Tag Manager najdete na adrese: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=cs&topic=2574304&ctx=topic a v zásadách používání: https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/.

WEBOVÉ FONTY GOOGLE

Webové fonty Google se používají ke zlepšení vzhledu různých informací na těchto webových stránkách (https://fonts.google.com/specimen/Roboto a https://fonts.google.com/specimen/Roboto+Condensed). Webové fonty jsou přenášeny do mezipaměti vašeho prohlížeče, aby bylo možné je používat pro prezentaci. Pokud by prohlížeč nepodporoval webové fonty Google nebo by zabránil přístupu k nim, byl by text zobrazen ve standardním písmu.
Webové fonty Google „Roboto“ a „Roboto Condensed“ jsou licencovány v rámci Apache License 2.0: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0. Informace o ochraně soukromí jsou k dispozici v rámci Centra ochrany osobních údajů Google na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

MICROSOFT BING

Společnosti FLO používá sledování konverzí společnosti Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA („společnost Microsoft“). Microsoft Bing Ads umístí soubor cookie na váš počítač, pokud jste přišli na naše webové stránky prostřednictvím reklamy v Microsoft Bing. Tímto způsobem Microsoft Bing i my zjistíme, že někdo kliknul na reklamu, byl přesměrován na naše webové stránky a dostal se na předem určenou cílovou stránku. Dozvíme se pouze celkový počet uživatelů, kteří klikli na reklamu v Bingu a pak byli přesměrováni na cílovou stránku. Zásadně nejsou poskytovány žádné osobní údaje. Další informace o ochraně osobních údajů a o souborech cookie používaných v Microsoft Bing najdete na webových stránkách společnosti Microsoft, a to na adrese https://privacy.microsoft.com/cs-cz/privacystatement.
Pokud se nechcete účastnit procesu sledování, můžete také odmítnout požadované umístění souboru cookie – případně pomocí nastavení prohlížeče, které obecně deaktivuje automatické umísťování souborů cookie.
Právním základem pro zpracování osobních údajů prostřednictvím souborů cookies je čl. 6 odst. 1, první pododstavec písm. f) GDPR.

SOCIÁLNÍ MÉDIA A JEJICH ZÁSUVNÉ MODULY

Nabízíme vám také rozsáhlou osobní podporu prostřednictvím našich stránek na sociálních médiích. Pokud nám zašlete dotaz prostřednictvím některého z těchto sociálních médií, předáme ho příslušnému oddělení. Údaje se použijí výhradně pro účely odpovědi na váš dotaz a nebudou předány třetím stranám. Právním základem pro zpracování osobních údajů v kontextu zpracování vašeho dotazu je čl. 6 odst. 1, první pododstavec písm. f) GDPR. Abyste nás mohli kontaktovat prostřednictvím sociálních médií, musíte se u těchto služeb zaregistrovat. K tomu zpracovávají Společnosti, které stojí za těmito službami, případně osobní údaje. Nemáme žádný vliv na povahu, rozsah a zpracování těchto osobních údajů.

Použití zásuvných modulů pro Facebook
Naše webové stránky používají sociální zásuvné moduly („zásuvné moduly“) sociální sítě Facebook, kterou provozuje Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („společnost Facebook“). Přehled zásuvných modulů pro Facebook a jejich vzhled najdete na adrese: https://developers.facebook.com/docs/plugins.
Pokud přejdete na stránku v rámci našeho webu, která obsahuje takový zásuvný modul, váš prohlížeč naváže přímé spojení se servery společnosti Facebook. Obsah zásuvného modulu je společností Facebook přenášen přímo do vašeho prohlížeče a je integrován do stránky. Tímto zapojením získá společnost Facebook informace, že váš prohlížeč přistoupil na příslušnou stránku v rámci našeho webu, i když nemáte profil na Facebooku nebo nejste v daném okamžiku přihlášeni na Facebook. Tyto informace (včetně vaší IP adresy) jsou přenášeny z vašeho prohlížeče přímo na server společnosti Facebook v USA, kde jsou uloženy. Pokud jste přihlášeni na Facebook, bude Facebook schopen přímo spojit vaši návštěvu na našich webových stránkách s vaším profilem na Facebooku. Pokud použijete zásuvný modul, např. tím, že napíšete komentář, budou tyto informace přeneseny přímo na server společnosti Facebook, kde budou uloženy. Tyto informace budou také zveřejněny ve vašem profilu na Facebooku a budou zobrazeny vašim přátelům na Facebooku. Chtěli bychom zdůraznit, že v rámci našeho postavení poskytovatele webových stránek nejsme informováni o obsahu přenášených dat, ani o jejich využívání společností Facebook. Prosím, prostudujte si zásady ochrany osobních údajů společnosti Facebook, abyste se seznámili s účelem a rozsahem shromažďování osobních údajů společností Facebook, s dalším zpracováním a užíváním údajů ze strany společnosti Facebook a také se svými příslušnými právy a možnostmi nastavení ochrany vašeho soukromí. Jsou k dispozici na adrese: https://en-us.facebook.com/policy.php.
Pokud si nepřejete, aby společnost Facebook přímo spojila váš profil na Facebooku s údaji shromážděnými prostřednictvím našich webových stránek, musíte se odhlásit z Facebooku dříve, než navštívíte naše webové stránky. Také můžete zcela zabránit tomu, aby byly zásuvné moduly pro Facebook načteny, když použijete doplňky pro váš prohlížeč, např. „Facebook blocker“: http://www.netzstrategen.com/sagen/facebook-plugin-blocker/.
Pokud se u výše popsaných dat jedná o osobní údaje, je právním základem pro jejich zpracování čl. 6 odst. 1, první pododstavec, písm. f) GDPR.

Použití zásuvných modulů pro Google a YouTube
Naše webové stránky používají sociální zásuvné moduly („zásuvné moduly“) sociálních sítí Google+ a YouTube. Obě tyto služby poskytuje společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („společnost Google“). Přehled zásuvných modulů pro Google+ a jejich vzhled najdete na adrese: https://developers.google.com/+/plugins.
Pokud přejdete na stránku v rámci našeho webu, která obsahuje takový zásuvný modul, váš prohlížeč naváže přímé spojení se servery společnosti Google. Obsah zásuvného modulu je společností Google přenášen přímo do Vašeho prohlížeče a je integrován do stránky. Tímto zapojením získá společnost Google informace, že váš prohlížeč přistoupil na příslušnou stránku v rámci našeho webu, i když nemáte profil na Google+ nebo nemáte účet na YouTube nebo nejste v daném okamžiku přihlášeni na Google+/YouTube. Tyto informace (včetně Vaší IP adresy) jsou přenášeny z vašeho prohlížeče přímo na server společnosti Google v USA, kde jsou uloženy.
Jste-li zaregistrováni na Google+/YouTube, bude společnosti Google schopna přímo spojit vaši návštěvu na našich webových stránkách s vaším konkrétním účtem. Chtěli bychom zdůraznit, že v rámci našeho postavení poskytovatele webových stránek nejsme informováni o obsahu přenášených dat, ani o jejich využívání společností Google. Prosím, prostudujte si zásady ochrany osobních údajů společnosti Google, abyste se seznámili s účelem a rozsahem shromažďování osobních údajů společností Google, s dalším zpracováním a užíváním dat ze strany společnosti Google a také se svými příslušnými právy a s možnostmi nastavení ochrany vašeho soukromí. Jsou k dispozici na adrese: https://policies.google.com/privacy.
Pokud si nepřejete, aby společnost Google přímo spojila váš účet na Google+/YouTube s údaji shromážděnými prostřednictvím našich webových stránek, musíte se odhlásit z Google+/YouTube dříve, než navštívíte naše webové stránky. Také můžete zcela zabránit tomu, aby byly zásuvné moduly pro Google načteny, když použijete doplňky pro váš prohlížeč, např. blokovač skriptů „NoScript“: http://noscript.net/.
Právním základem pro zpracování osobních údajů za použití zásuvného modulu je čl. 6 odst. 1, první pododstavec písm. b) nebo f) GDPR.

Použití zásuvných modulů pro Twitter
Naše webové stránky používají sociální zásuvné moduly („zásuvné moduly“) mikroblogovací služby Twitter, kterou provozuje Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („společnost Twitter“). Přehled zásuvných modulů pro Twitter a jejich vzhled najdete na adrese: https://about.twitter.com/en_us/company/brand-resources.html.
Pokud přejdete na stránku v rámci našeho webu, která obsahuje takový zásuvný modul, Váš prohlížeč naváže přímé spojení se servery společnosti Twitter. Obsah zásuvného modulu je přenášen přímo do Vašeho prohlížeče společností Twitter a je integrován do stránky. Tímto zapojením získá společnost Twitter informaci, že váš prohlížeč přistoupil na příslušnou stránku v rámci našeho webu, i když nemáte profil na Twitteru nebo nejste v daném okamžiku přihlášeni na Twitter. Tyto informace (včetně vaší IP adresy) jsou přenášeny z vašeho prohlížeče přímo na server společnosti Twitter v USA, kde jsou uloženy.
Jste-li přihlášení na Twitteru, bude společnost Twitter schopna přímo spojit vaši návštěvu na našich webových stránkách s vaším účtem na Twitteru. Tyto informace budou také zveřejněny na vašem účtu na Twitteru a budou zobrazeny vašim kontaktům. Chtěli bychom zdůraznit, že v rámci našeho postavení poskytovatele webových stránek nejsme informováni o obsahu přenášených dat, ani o jejich využívání společností Twitter. Prosím, prostudujte si zásady ochrany osobních údajů společnosti Twitter, abyste se seznámili s účelem a rozsahem shromažďování osobních údajů společností Twitter, s dalším zpracováním a užívání dat ze strany společnosti Twitter a také se svými příslušnými právy a s možnostmi nastavení ochrany vašeho soukromí. Jsou k dispozici na adrese: https://twitter.com/privacy.
Pokud si nepřejete, aby společnost Twitter přímo spojila váš účet na Twitteru s údaji shromážděnými prostřednictvím našich webových stránek, musíte se odhlásit z Twitteru dříve, než navštívíte naše webové stránky. Také můžete zcela zabránit tomu, aby byly zásuvné moduly pro Twitter načteny, když použijete doplňky pro váš prohlížeč, např. blokovač skriptů „NoScript“: http://noscript.net/.
Právním základem pro zpracování osobních údajů prostřednictvím použití zásuvného modulu je čl. 6 odst. 1, první pododstavecpísm. b) nebo f) GDPR.

Použití zásuvných modulů pro Instagram
Naše webové stránky používají tak zvané sociální zásuvné moduly („zásuvné moduly“) pro síť Instagram, kterou provozuje Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („společnost Instagram“). Tyto zásuvné moduly jsou označeny logem Instagramu, jako například ve formě „fotoaparátu Instagramu“. Přehled zásuvných modulů pro Instagram a jejich vzhled najdete na adrese: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges.
Když přejdete na stránku v rámci našeho webu, která obsahuje takový zásuvný modul, váš prohlížeč naváže spojení se servery společnosti Instagram. Obsah zásuvného modulu je předáván přímo od společnosti Instagram do vašeho prohlížeče a je integrován do stránky. Tímto zapojením získává společnost Instagram informace, že Váš prohlížeč přistoupil na příslušnou stránku v rámci našeho webu, i když nemáte profil na Instagramu nebo nejste v daném okamžiku přihlášeni na Instagram. Tyto informace (včetně vaší IP adresy) jsou přenášeny z Vašeho prohlížeče přímo na server společnosti Instagram v USA, kde jsou uloženy.
Jste-li přihlášení na Instagram, může společnost Instagram přímo spojit Vaši návštěvu na našich webových stránkách s vaším účtem na Instagramu. Pokud nějaký způsobem použijete zásuvný modul, např. kliknete na tlačítko „Instagram“, budou tyto informace rovněž přeneseny přímo na server společnosti Instagram, kde budou uloženy. Tyto informace budou také zveřejněny na vašem účtu na Instagramu a budou zobrazeny vašim kontaktům, které zde máte.
Informace o účelu a rozsahu shromažďování osobních údajů společností Instagram a o dalším zpracování a užívání dat společností Instagram stejně jako o vašich příslušných právech a možných nastaveních na ochranu vašeho soukromí najdete v zásadách ochrany soukromí společnosti Instagram. Jsou k dispozici na adrese: https://help.instagram.com/155833707900388/.
Pokud si nepřejete, aby společnost Instagram přímo spojila údaje shromážděné prostřednictvím našich webových stránek s vaším účtem na Instagramu, musíte se odhlásit z Instagramu dříve, než navštívíte naše webové stránky. Také můžete zcela zabránit tomu, aby byly zásuvné moduly pro Instagram načteny, když použijete doplňky pro váš prohlížeč, např. blokovač skriptů „NoScript“:(http://noscript.net/).
Právním základem pro zpracování osobních údajů prostřednictvím použití zásuvného modulu je čl. 6 odst. 1, první pododstavec písm. b) nebo f) GDPR.

FORMULÁŘE

Pokud používáte na webových stránkách kontaktní nebo nabídkoví formulář, potřebujeme vaše osobní údaje, jako např. vaše jméno a příjmení, poštovní adresu a e-mail. Tyto údaje jsou zpracovány výhradně za účelem správného zpracování vašeho požadavku. Vaše údaje se používají vždy pouze v rozsahu, který je pro tento účel nezbytný. V případě potřeby, např. když se vaše žádost týká objednání tiskovin dodávaných jinou společností skupiny FLO, budou vaše údaje předány této jiné společnosti skupiny FLO, pokud a jakmile to bude nutné ke zpracování objednávky. Právním základem pro zpracování údajů popsané výše je čl. 6 odst. 1, první pododstavec., písm. b) popř. f) GDPR.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytnou dobu, tj. zejména po dobu trvání obchodního vztahu, nejdéle po dobu 10 let od konce roku, v němž došlo k ukončení tohoto vztahu. Dále budeme uchovávat Vaše osobní údaje po dobu, kdy to bude nezbytné pro obhajobu nebo uplatnění právních nároků Společnosti nebo po dobu nezbytnou pro splnění zákonných povinností.

VAŠE PRÁVA

Máte právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům, máte právo na jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování, případně právo vznést námitky proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost dat, všechna v rozsahu dle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů. Máte právo požádat o kopii osobních údajů, které o Vás uchováváme. Budete-li nás žádat o kopie Vašich osobních údajů opakovaně, můžeme za to požadovat přiměřený poplatek.
V případě, že se rozhodnete některého z výše uvedených práv využít, zašlete nám jasný popis požadavku včetně příslušných osobních údajů, uveďte své jméno a příjmení, kontaktní údaje a datum narození jako důkaz totožnosti na e-mailovou adresu uvedenou níže. Pro ochranu Vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem můžeme vyžadovat dodatečný důkaz totožnosti.
Máte-li nějaké obavy ohledně způsobu, jakým jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, nebo chcete podat stížnost na to, jak jsme zpracovávali Vaše osobní údaje, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese info@flo-lokalizace.cz. Pokud nejste spokojeni s naší odpovědí nebo se domníváte, že zpracováváme Vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy, můžete si stěžovat u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Prohlášení o ochraně osobních údajů ke dni: 19.11.2018.

PRIVACY POLICY

1. An overview of data protection

General information

The following information will provide you with an easy to navigate overview of what will happen with your personal data when you visit our website. The term “personal data” comprises all data that can be used to personally identify you. For detailed information about the subject matter of data protection, please consult our Data Protection Declaration, which we have included beneath this copy.

Data recording on our website

Who is the responsible party for the recording of data on this website (i.e. the “controller”)?

The data on this website is processed by the operator of the website, whose contact information is available under section “Information Required by Law” on this website.

How do we record your data?

We collect your data as a result of your sharing of your data with us. This may, for instance be information you enter into our contact form.

Our IT systems automatically record other data when you visit our website. This data comprises primarily technical information (e.g. web browser, operating system or time the site was accessed). This information is recorded automatically when you access our website.

What are the purposes we use your data for?

A portion of the information is generated to guarantee the error free provision of the website. Other data may be used to analyse your user patterns.

What rights do you have as far as your information is concerned?

You have the right to receive information about the source, recipients and purposes of your archived personal data at any time without having to pay a fee for such disclosures. You also have the right to demand that your data are rectified, blocked or eradicated. Please do not hesitate to contact us at any time under the address disclosed in section “Information Required by Law” on this website if you have questions about this or any other data protection related issues. You also have the right to log a complaint with the competent supervising agency.

Moreover, under certain circumstances, you have the right to demand the restriction of the processing of your personal data. For details, please consult the Data Protection Declaration under section “Right to Restriction of Data Processing.”

Analysis tools and tools provided by third parties

There is a possibility that your browsing patterns will be statistically analysed when your visit our website. Such analyses are performed primarily with cookies and with what we refer to as analysis programmes. As a rule, the analyses of your browsing patterns are conducted anonymously; i.e. the browsing patterns cannot be traced back to you. You have the option to object to such analyses or you can prevent their performance by not using certain tools. For detailed information about this, please consult our Data Protection Declaration below.

You do have the option to object to such analyses. We will brief you on the objection options in this Data Protection Declaration.

2. General information and mandatory information

Data protection

The operators of this website and its pages take the protection of your personal data very seriously. Hence, we handle your personal data as confidential information and in compliance with the statutory data protection regulations and this Data Protection Declaration.

Whenever you use this website, a variety of personal information will be collected. Personal data comprises data that can be used to personally identify you. This Data Protection Declaration explains which data we collect as well as the purposes we use this data for. It also explains how, and for which purpose the information is collected.

We herewith advise you that the transmission of data via the Internet (i.e. through e-mail communications) may be prone to security gaps. It is not possible to completely protect data against third party access.

Information about the responsible party (referred to as the “controller” in the GDPR)

The data processing controller on this website is:

FLO Lokalizace netěsností s.r.o.

Telephone: +420 321 715 915
Email: info@flo-lokalizace.cz

The controller is the natural person or legal entity that single-handedly or jointly with others makes decisions as to the purposes of and resources for the processing of personal data (e.g. names, e-mail addresses, etc.).

Revocation of your consent to the processing of data

A wide range of data processing transactions are possible only subject to your express consent. You can also revoke at any time any consent you have already given us. To do so, all you are required to do is sent us an informal notification via e-mail. This shall be without prejudice to the lawfulness of any data collection that occurred prior to your revocation.

Right to object to the collection of data in special cases; right to object to direct advertising (Art. 21 GDPR)

In the event that data are processed on the basis of Art. 6 Sect. 1 lit. e or f GDPR, you have the right to at any time object to the processing of your personal data based on grounds arising from your unique situation. This also applies to any profiling based on these provisions. To determine the legal basis, on which any processing of data is based, please consult this Data Protection Declaration. If you log an objection, we will no longer process your affected personal data, unless we are in a position to present compelling protection worthy grounds for the processing of your data, that outweigh your interests, rights and freedoms or if the purpose of the processing is the claiming, exercising or defence of legal entitlements (objection pursuant to Art. 21 Sect. 1 GDPR).

If your personal data is being processed in order to engage in direct advertising, you have the right to at any time object to the processing of your affected personal data for the purposes of such advertising. This also applies to profiling to the extent that it is affiliated with such direct advertising. If you object, your personal data will subsequently no longer be used for direct advertising purposes (objection pursuant to Art. 21 Sect. 2 GDPR).

Right to log a complaint with the competent supervisory agency

In the event of violations of the GDPR, data subjects are entitled to log a complaint with a supervisory agency, in particular in the member state where they usually maintain their domicile, place of work or at the place where the alleged violation occurred. The right to log a complaint is in effect regardless of any other administrative or court proceedings available as legal recourses.

Right to data portability

You have the right to demand that we hand over any data we automatically process on the basis of your consent or in order to fulfil a contract be handed over to you or a third party in a commonly used, machine readable format. If you should demand the direct transfer of the data to another controller, this will be done only if it is technically feasible.

SSL and/or TLS encryption

For security reasons and to protect the transmission of confidential content, such as purchase orders or inquiries you submit to us as the website operator, this website uses either an SSL or a TLS encryption programme. You can recognise an encrypted connection by checking whether the address line of the browser switches from “http://” to “https://” and also by the appearance of the lock icon in the browser line.

If the SSL or TLS encryption is activated, data you transmit to us cannot be read by third parties.

Information about, blockage, rectification and eradication of data

Within the scope of the applicable statutory provisions, you have the right to at any time demand information about your archived personal data, their source and recipients as well as the purpose of the processing of your data. You may also have a right to have your data rectified, blocked or eradicated. If you have questions about this subject matter or any other questions about personal data, please do not hesitate to contact us at any time at the address provided in section “Information Required by Law.”

Right to demand processing restrictions

You have the right to demand the imposition of restrictions as far as the processing of your personal data is concerned. To do so, you may contact us at any time at the address provided in section “Information Required by Law.” The right to dema