ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ÚVODEM

V tomto dokumentu bychom Vás rádi informovali o tom, jak a pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje, a informovali Vás o Vašich právech podle platných právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů.
Společnost, FLO Lokalizace netěsností s.r.o., IČO: 07397127, sídlem Xaverov 29, 285 06 Sázava, Česká republika (dále jen „FLO“ nebo „my“ nebo „Společnost“), je správcem osobních údajů, které nám poskytnete v souvislosti s obchodním vztahem, který mezi Vámi jakožto subjektem údajů a Společností vznikl (dále jen „obchodní vztah“).
Jsme potěšeni, že navštěvujete naše webové stránky a že se zajímáte o naši společnost a naše služby. Vaše údaje zpracováváme s maximální péčí a důvěrností a používáme je pouze v rámci příslušných ustanovení o ochraně osobních údajů, zejména Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Když navštívíte naše webové stránky, ukládáme si název Vašeho poskytovatele internetových služeb, webovou stránku, z níž jste k nám přišli; které naše webové stránky jste navštívili, datum a dobu trvání vaší návštěvy, informace o Vámi používaném zařízení (značka, model, operační systém) a webovém prohlížeči. Také uchováváme Vaši IP adresu.
Tato uživatelská data zpracováváme, abychom z technického hlediska usnadnili váš přístup k našim službám (např. úpravou našich služeb pro koncové zařízení, které používáte) a rozpoznali a zabránili jakémukoliv zneužití. Kromě toho používáme uživatelská data v anonymizované podobě pro statistické účely a pro zlepšení našich webových stránek. Právním základem pro zpracování osobních uživatelských dat je čl. 6 odst. 1, první pododstavec písm. f) GDPR.
Dále zpracováváme osobní údaje požadované v souvislosti s obchodním vztahem. To zahrnuje Vaše kontaktní údaje, zejména jméno a příjmení, název subjektu, pod jejímž jménem vystupujete, Vaše pracovní zařazení a pozici, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu a další kontaktní údaje, Váš podpis, dále informace o obchodní činnosti subjektu, jehož jménem vystupujete, druh a číslo dokladu prokazujícího oprávnění k výkonu dané podnikatelské činnosti a zápis v příslušném rejstříku včetně údajů v něm obsažených, platební údaje, zejména číslo účtu a příslušnou částku, a dále pak údaje nezbytné k ochraně práv Společnosti, zejména data o obchodní spolehlivosti, pohledávky a dluhy očekávané nebo vzniklé v souvislosti s obchodní činností.

S KÝM SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout poskytovatelům služeb (např. Poskytovatelům cloudu, spedičním firmám apod.) v České republice či v zahraničí, aby zpracovali Vaše osobní údaje v našem zastoupení a v souladu s našimi pokyny. V tomto případě si ponecháme kontrolu nad Vašimi osobními údaji.
V jiných případech nebudou mít žádné třetí strany přístup k Vašim osobním údajům, pokud neexistuje právní povinnost nebo nám k tomu neudělíte povolení.

POUŽITÍ SOUBORŮ COOKIES

Používáme tzv. cookies na různých stránkách, abychom zatraktivnili návštěvu našich webových stránek a umožnili užívání určitých funkcí. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají na Vaše koncové zařízení. Některé ze souborů cookie, které používáme, budou vymazány na konci relace prohlížeče, tj. po zavření Vašeho prohlížeče (tzv. cookies relace). Jiné soubory cookie zůstávají na vašem koncovém zařízení, což nám nebo našim partnerům umožní rozpoznat váš prohlížeč při vaší příští návštěvě (tzv. dlouhodobé soubory cookie). Pomocí souborů cookie nemohou být ani zpřístupněny jiné soubory ve vašem počítači ani určena vaše e-mailová adresa. Právním základem pro zpracování osobních údajů za použití souborů cookies je čl. 6 odst. 1, první pododstavec písm. f) GDPR.
Soubory cookie budou uloženy na vašem koncovém zařízení a vy máte plnou kontrolu nad jejich používáním. Můžete deaktivovat nebo omezit přenos souborů cookie změnou nastavení webového prohlížeče. Již uložené soubory cookie mohou být kdykoliv vymazány. To může být prováděno i automatizovanými prostředky. Pokud deaktivujete soubory cookie pro naše webové stránky, pravděpodobně nebudete moci v plném rozsahu využívat všech funkcí webových stránek.

INFORMACE O SLUŽBĚ GOOGLE ANALYTICS

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, což je služba webové analýzy poskytovaná společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („společnost Google“). Služba Google Analytics rovněž používá „soubory cookie“, textové soubory uložené ve vašem počítači, které umožňují analyzovat vaše používání webu. Informace generované souborem cookie o vašem používání tohoto webu jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA, kde jsou uloženy.
Webové stránky společnosti FLO využívají službu Google Analytics s rozšířením „anonymize IP“. Znamená to, že Vaše IP adresa zjištěná službou Google Analytics bude zkrácena společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných signatářských státech Smlouvy o Evropském hospodářském prostoru dříve, než bude přenesena do USA. Pouze ve výjimečných případech bude Vaše úplná IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena.
Společnost Google využívá tyto informace z pověření firmy FLO k vyhodnocení Vašeho používání webových stránek, k sestavování přehledů o aktivitě na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s užíváním webových stránek a internetu ve vztahu k provozovateli webových stránek. IP adresa přenesená Vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude spojena s jinými daty společnosti Google.

Vypnout funkce Google Analytics pro tuto stránku.

Můžete zabránit ukládání souborů cookie příslušným nastavením Vašeho prohlížeče; nicméně upozorňujeme, že v takovém případě nebudete případně moci plně využívat všechny funkce těchto webových stránek. Můžete zabránit tomu, aby společnost Google shromažďovala data vygenerovaná souborem cookie týkající se vašeho používání webových stránek (včetně Vaší IP adresy) a aby tato data dále zpracovávala, a to stažením a instalací zásuvného modulu do prohlížeče, který je dostupný na následujícím odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Podrobnější informace k podmínkám užívání a k ochraně údajů naleznete na adrese www.google.com/analytics/terms/cz.html.
Právním základem pro zpracování osobních údajů za použití souborů cookies je čl. 6 odst. 1, první pododstavec písm. f) GDPR.

INFORMACE O FUNKCI REMARKETING NEBO „SIMILAR TARGET GROUPS“ SPOLEČNOSTI GOOGLE INC.

FLO využívá funkci Remarketing nebo „Similar Target Groups“ společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („společnost Google“). Tato funkce umožňuje společnosti FLO, aby oslovila návštěvníky svých webových stránek cíleně reklamou, a to umístěním personalizovaných reklam založených na jejich zájmovém chování, jakmile tito navštíví jiné webové stránky v rámci Google Display Network. K provedení analýzy užívání webových stránek, která tvoří základ pro tvorbu reklam založených na zájmovém chování, používá společnost Google soubory cookie . Za tímto účelem společnost Google ukládá malý soubor se sekvencí čísel do prohlížečů návštěvníků webových stránek. Návštěvy na webových stránkách a anonymní údaje o užívání webových stránek jsou shromažďovány prostřednictvím tohoto čísla. Osobní údaje návštěvníků webových stránek zásadně nejsou ukládány. Pokud pak navštívíte jiné webové stránky v rámci Google Display Network, zobrazí se vám reklamy, u nichž je velmi pravděpodobné, že budou zohledňovat předtím zvolené oblasti produktů a informací. Další informace o remarketingu Google a Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google najdete na adrese: http://www.google.com/privacy/ads/.
Můžete trvale deaktivovat používání souborů cookie společností Google, když použijete následující odkaz, stáhnete si a nainstalujete nabízený zásuvný modul: https://www.google.com/settings/ads/plugin. Popřípadě můžete deaktivovat používání souborů cookie externími poskytovateli výběrem stránky pro deaktivaci, kterou nabízí iniciativa pro reklamu na síti na adrese http://www.networkadvertising.org/choices/, a provedením dalších kroků