Lokalizace netěsností plochých střech pomocí retenční zkoušky

Poškození vodou v budově může mít různé příčiny. Ne vždy jsou netěsnosti v hydroizolaci střechy. Retenční zkouška může v takových situacích sloužit jako podpůrná metoda ke kontrole odtokových systémů plochých střech.

Zvláště vhodné pro zkoumání střešních odvodňovacích systémů.

Popis technologie

Pomocí retenční zkoušky se spolehlivě kontrolují spoje v potrubí a napojovací oblasti hydroizolace na odvodňovací systémy. Uzavírací bublina je umístěna v hloubce trubky přibližně 50 cm. Následně se trubka naplní vodou a nasimuluje se tak nahromadění (akumulace) vody. Hladina vody se měří a kontroluje. Pokud poklesne hladina vody, může voda pronikat jen špatnými potrubními přípojkami, prasklinami v potrubí nebo vadným napojením hydroizolace.

Mimochodem, je-li to nutné, můžete retenční zkoušku zcela jednoduše přiobjednat k některé z dalších metod lokalizace netěsností plochých střech. Obraťte se proto na našeho technika přímo na místě.

Oblasti použití

  • plochá střecha
  • terasa
  • parkovací stání
  • garáž
  • potrubí

Výhody

  • vpusti
  • nouzové přepady
  • kontrola ochrany proti zpětnému vzdutí
  • při převzetí díla