Lokalizace netěsností plochých střech pomocí zátopové zkoušky

Pro zkoušky těsnosti na plochých střechách se často využívá zátopová zkouška. Je to efektivní způsob, jak zjistit, zda voda skutečně proniká hydroizolační vrstvou ploché střechy. Po zátopové zkoušce je možné lépe odhadnout a naplánovat vetší renovace, nebo jim dokonce úplně zamezit.

Zvláště vhodné pro sektorové zkoumání vrchní hydroizolační vrstvy.

Popis technologie

Při vyhledávání defektů nebo zkouškách těsnosti plochých střech zátopovou zkouškou je plochá střecha ručně zaplavena. Přidáním UV barviva se zkontroluje těsnost zkoumané plochy. Malý pigment UV barviva o velikosti 0,5 μm prochází i těmi nejmenšími kapilárami.

Poté může být výkonnou UV lampou stanoven průnik vody do budovy. Tak mohou být existující netěsnosti připsány poškození ploché střechy.

Barvivo je zjistitelné pouze pod UV světlem a nezanechává žádné viditelné stopy v budově. Zátopovou zkoušku ploché střechy lze proto za určitých podmínek klasifikovat jako nedestruktivní.

Oblasti použití

  • plochá střecha
  • terasa
  • parkovací stání
  • garáž

Výhody

  • nedestruktivní (podmíněně)
  • pod kačírkem, zazeleněním a betonovou dlažbou
  • zjištění kapilárních netěsností (podmíněně)
  • pro jedno- i dvouplášťové střechy
  • pro fóliové a asfaltové (bitumenové) hydroizolace
  • žádné viditelné stopy v budově