Lokalizace netěsností plochých střech pomocí zkoušky stopovým plynem

Zkouška stopovým plynem je naše nejnovější metoda pro lokalizaci netěsností na plochých střechách. Pomocí neviditelného stopového plynu dokážeme odhalit netěsnosti u nejkomplikovanějších případů. Metoda stopového plynu se často používá tam, kde jiné měřicí techniky dosahují svých limitů. Například u rozsáhlých technologických nástaveb, elektricky vodivých hydroizolací nebo komplikované skladby (intenzivní zazelenění, betonová parkoviště, ochranné nebo asfaltové nátěry).

Zvláště vhodné pro střechy s rozsáhlými technologickými nástavbami nebo pro komplikované střešní skladby.

Popis technologie

Speciální plynná směs dusíku a vodíku je pod tlakem přiváděna pod hydroizolaci, a tak se rozšíří ve střešním plášti. Protože má stopový plyn nižší hustotu než vzduch, difunduje vertikálně nahoru. Přitom proniká netěsností, která je následně detekována naším detektorem plynu pomocí čichací sondy. Díky vysoce citlivému senzoru dokážeme plyn detekovat i v nejnižších koncentracích v jednomístném rozsahu ppm (part per million). Tímto způsobem lze precizně a přesně lokalizovat i ty nejmenší netěsnosti.

Mimochodem, směs stopového plynu nepředstavuje žádné zdravotní riziko a je nehořlavá díky nízké koncentraci vodíku. Jedná se o směs, která je podle kritérií EU klasifikována jako bezpečná pro člověka i životní prostředí.