FLO bezpečně ve výškách

Věděli jste, že pády představují druhou nejčastější příčinu neúmyslných úmrtí? Ročně podle World Health Organization dojde ve světě k více než 37 miliónům pádů, při kterých zemře téměř 690 000 lidí. A protože chceme chránit zdraví našich pracovníků a nepřispívat do úrazových statistik, proběhlo ve FLO další ze série školení bezpečnosti práce – tentokrát práce ve výškách.

V září se v areálu kladenského POLYGONU sešli pracovníci FLO, aby si pod vedením profesionálů ze společnosti Singing Rock prověřili své znalosti a připravenost na bezpečný pohyb po střechách. A rozhodně to nebyla jen teorie. Kromě písemných testů prošli také praktickým výcvikem. Například museli předvést, že umí vázat bezpečnostní uzle, správně si nasadit pracovní postroj a používat jištění. A také si poradit s bezpečným výstupem na stožár a pohybem na úzké římse v několikametrové výšce.

Dobře odvedená práce je i prací bezpečnou

Tým FLO na školení BOZP práce ve výškách.