POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ
POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ

Zatékání do ploché střechy

Co dělat, když zatéká do střechy

Zatéká vám do střechy? Vlhké skvrny na stropě nebo stěnách dosvědčují, že se voda dostala tam, kam neměla. Možná se to stává jen občas, v závislosti na počasí. Tak či onak stojíte před téměř Nerudovskou otázkou: „Co s tím?“ Máte na výběr dvě možnosti: Buď budete čekat, jak se situace […]

Prevence zatékání: 3 P ploché střechy

Prevence zatékání do ploché střechy

Podle zkušeností odborníků na kontrolu těsnosti plochých střech v Německu a České republice je až šest z deseti nově položených střech netěsných. Pokud máte plochou střechu nad hlavou, pak hrozí nadpoloviční riziko, že vám na […]

Vyhledávání poruch plochých střech

Jak zjistit, kudy plochou střechou zatéká?

Pro majitele objektu nebo pro investora je vždy velmi nepříjemné, když zatéká plochou střechou. Někdy se podaří příčinu najít ihned, jindy však může trvat delší dobu, než se podaří zatékání úplně zastavit. To pak […]

Zkouška těsnosti

Zkoušky těsnosti plochých střech
na novostavbách a rekonstrukcích

U nově vzniklých budov nebo renovovaných plochých střech provádíme před předáním díla nedestruktivní zkoušku těsnosti. Získáte od nás dokumentaci, která je na úrovni znaleckých posudků. Každý investor si přeje, […]

Elektroimpulzní zkouška

Co je elektroimpulzní zkouška?

Při vyhledávání netěsností elektroimpulzní zkouškou je generátor elektrického impulzu připojen ke okružnímu vedení, které je položeno v okrajové oblasti zkoumané plochy. Skrze impulz stejnosměrného proudu s napětím -40 V se na povrchu vytváří […]