Co znamená DFLM?

Všimli jste si zkratky DFLM v zápatí našich webových stránek? Pokud ano, možná vás napadlo, co tato zkratka znamená. Stručně řečeno, DFLM je zkratka německé asociace pro lokalizaci netěsností a kontrolu hydroizolačních systémů. Jedním ze zakládajících členů této profesní organizace je i FLO Systems GmbH. Členství v DFLM významně ovlivňuje standard a rozvoj služeb FLO nejen v Německu, ale i v dalších zemích, kde působí. Na to, jaké má asociace poslání a co přináší odborné i laické veřejnosti, jsme se zeptali Manuela Rostina, člena představenstva DFLM a technického ředitele FLO Systems.

Kdy byla asociace DFLM založena a jaké má cíle?

Profesní sdružení DFLM bylo založeno v lednu 2019 a má sídlo v Berlíně. Za cíl si stanovilo definovat standard kvality pro střešní monitorovací systémy, zkoušky těsnosti a lokalizaci netěsností. Chceme vytvořit transparentní a porovnatelné metodiky a zefektivnit pracovní postupy.

Co je hlavní náplní práce DFLM?

Hlavním posláním DFLM je podpora a vývoj metod pro vyhledávání příčin zatékání a kontrolu těsnosti plochých střech. Také se věnujeme monitorovacím technologiím, která sledují poškození střešního pláště i dalších částí budov. Standardizujeme měřicí, kontrolní a monitorovací technologie a jejich aplikaci. V praxi to například znamená, že se účastníme práce ve výborech pro legislativu a technické normy, vytváříme pokyny pro lokalizaci netěsností, zkoušky těsnosti plochých střech a pro monitorovací systémy vlhkosti pláště budov.

Komu jsou výstupy práce DFLM určeny?

Poskytování odborných informací je určeno především pro ty, kteří se specializují na realizaci, kontrolu a údržbu plochých střech. Ti od nás mohou získat smysluplná doporučení a odborné rady pro svoji práci. Ale pomoc a podporu dáváme i majitelům bytových domů a rodinných domků. Dostanou od nás spolehlivé a aktuální informace o možnostech a způsobech řešení pro jejich konkrétní případ.

Jak se pozná kvalitní a správně prováděná detekce příčin zatékání a kontrola těsnosti nových nebo rekonstruovaných střech?

Pro kvalitní a správné provedení lokalizace netěsností a zkoušky těsnosti střešního pláště jsou důležité profesní zkušenosti, školení a rozvoj metod a technických postupů. Detekce příčin zatékání může být jen tak dobrá, jak dobrý a zkušený je uživatel příslušných metod a technologii.
Pro lepší pochopení a zjednodušení uvedu příklad. Firma, která je známá vynikajícími realizacemi šikmých střech, nemusí být automaticky schopna udělat kvalitní plochou střechu. Naopak společnost, která se specializuje na ploché střechy, nebude automaticky stavět vynikající šikmé střechy. Stejně tak pokrývač, který v 90% používá hydroizolaci z asfaltových pásů, nemůže automaticky dosáhnout stejné kvality při svařování PVC fólie.
Zkušenosti jsou proto rozhodujícím faktorem. Platí to i pro kvalitu provádění lokalizace netěsností a zkoušek těsnosti plochých střech. A právě v tomto směru DFLM poskytuje odbornou podporu.

Kdo může lokalizaci netěsností, zkoušky těsnosti, popřípadě monitorovací systémy vlhkosti využít?

V zásadě každý vlastník nebo správce nemovitostí ať už se jedná o bytové domy, administrativní a multifunkční budovy, výrobní a skladovací haly nebo rodinné domky. Tyto zkoušky a kontroly pomáhají prodloužit životnost střešního pláště a dalších stavebních částí, minimalizovat rizika poškození budovy a také snižovat náklady na opravy a údržbu. Pozdě odhalené poškození střešního pláště stojí nejen peníze, ale i čas – například v podobě odstávky výrobních provozů či omezení používání budov. A právě díky včas provedené lokalizaci netěsností nebo zkoušky těsnosti se můžete těmto problémům vyhnout.

Chcete, aby se do sdružení připojili další odborníci?

Vítáme každého nového člena, který přináší profesionální know how a je ochoten se aktivně zapojit do činnosti asociace.

Ačkoli je DFLM spjato s Německem, ovlivňuje například i práci FLO v České republice?

Určitě ano. Nově získané vědomosti a zkušenosti sdílíme i s našimi kolegy v České republice. Je pro nás velmi důležité, aby kvalita a standard naší práce byl všude stejný, bez ohledu na zeměpisnou polohu.

Co byste dodal na závěr?

I v tomto případě platí, že společně jsme silnější a můžeme lépe čelit současným i budoucím profesním výzvám. Našim cílem je přinášet to nejlepší pro zákazníky a vytvářet vzájemný vztah důvěry.

Manuel Rostin - člen představenstva DFLM

Manuel Rostin, člen představenstva DFLM a technický ředitel FLO Systems GmbH.