Co znamená DFLM?

Všimli jste si zkratky DFLM v zápatí našich webových stránek? Pokud ano, možná vás napadlo, co tato zkratka znamená. Stručně řečeno, DFLM je zkratka německé asociace pro lokalizaci netěsností a kontrolu hydroizolačních systémů. Jedním ze zakládajících členů této profesní organizace je i FLO Systems GmbH. Členství v DFLM významně ovlivňuje standard a rozvoj služeb FLO nejen v Německu, ale i v dalších zemích, kde působí. Na to, jaké má asociace poslání a co přináší odborné i laické veřejnosti, jsme se zeptali Manuela Rostina, člena představenstva DFLM a technického ředitele FLO Systems.

Kdy byla asociace DFLM založena a jaké má cíle?

Profesní sdružení DFLM bylo založeno v lednu 2019 a má sídlo v Berlíně. Za cíl si stanovilo definovat standard kvality pro střešní monitorovací systémy, zkoušky těsnosti a lokalizaci netěsností. Chceme vytvořit transparentní a porovnatelné metodiky a zefektivnit pracovní postupy.

Co je hlavní náplní práce DFLM?

Hlavním posláním DFLM je podpora a vývoj metod pro vyhledávání příčin zatékání a kontrolu těsnosti plochých střech. Také se věnujeme monitorovacím technologiím, která sledují poškození střešního pláště i dalších částí budov. Standardizujeme měřicí, kontrolní a monitorovací technologie a jejich aplikaci. V praxi to například znamená, že se účastníme práce ve výborech pro legislativu a technické normy, vytváříme pokyny pro lokalizaci netěsností, zkoušky těsnosti plochých střech a pro monitorovací systémy vlhkosti pláště budov.

Komu jsou výstupy práce DFLM určeny?

Poskytování odborných informací je určeno především pro ty, kteří se specializují na realizaci, kontrolu a údržbu plochých střech. Ti od nás mohou získat smysluplná doporučení a odborné rady pro svoji práci. Ale pomoc a podporu dáváme i majitelům bytových domů a rodinných domků. Dostanou od nás spolehlivé a aktuální informace o možnostech a způsobech řešení pro jejich konkrétní případ.

Jak se pozná kvalitní a správně prováděná detekce příčin zatékání a kontrola těsnosti nových nebo rekonstruovaných střech?

Pro kvalitní a správné provedení lokalizace netěsností a zkoušky těsnosti střešn