Lokalizace netěsností plochých střech pomocí elektroimpulzní zkoušky

Při defektoskopii plochých střechách se ukázalo, že naše metoda vyhledávání poruch střešního pláště pomocí elektrického impulsu je velmi účinná. Tuto metodu používáme nejčastěji, protože díky ní můžeme zákazníkům v krátkém čase poskytnout prvotřídní výsledky. To pro vás znamená optimální poměr ceny a výkonu. K lokalizaci netěsností v hydroizolační vrstvě se u této metody využívá elektrický proud. Díky našim zkušenostem umíme elektroimpulzní zkoušku použit také ve netradičních oblastech, jako jsou např. halové podlahy, jezírkové fólie a bazénové hydroizolace.

Zvláště vhodné pro plošné zkoumání vrchní hydroizolační vrstvy.

Popis technologie

Způsob kontroly elektricky nevodivého materiálu hydroizolačních systémů (např. PVC/TPO fólie, asfaltové pásy). Při vyhledávání netěsností elektroimpulzní zkouškou je generátor elektrického impulzu připojen k okružnímu vedení se záporným pólem, které je položeno v okrajové oblasti zkoumané plochy. Skrze impulz stejnosměrného proudu s napětím -40 V se na povrchu vytváří elektrický potenciál. Vlhkost na povrchu hydroizolace je vodivým elementem elektrického proudu. Pokud se v hydroizolaci nachází netěsnost, dochází k rozdílu elektrického potenciálu. Tyto rozdíly v potenciálu se zjišťují pomocí speciálního měřícího zařízení. Elektroimpulzní zkouškou se určuje, jakým směrem je veden elektrický proud k poruše ve střešním plášti (k uzemnění budovy). Místo netěsnosti je tak lokalizováno velmi přesně.

Vlastníme nejen vybavení pro použití elektroimpulzní zkoušky, ale také potřebné znalosti a zkušenosti s úspěšným využíváním této technologie. V současné době si díky mnohaletým zkušenostem naší německé mateřské společnosti FLO Systems GmbH přístroje elektroimpulzní zkoušky vyvíjíme a vyrábíme sami. Díky našemu vývoji se nám daří nevýhody této zkoušky zmírnit natolik, aby byla co nejvíce efektivní. Pokud dochází ke zkoušce těsnosti přístroji, které nejsou specificky odladěné pro kontrolu plochých střech (většina přístrojů dostupných na evropských trzích), je velmi vhodné využití ochranného systému FLOsafe.