Lokalizace netěsností plochých střech pomocí elektroimpulzní zkoušky

Při defektoskopii plochých střechách se ukázalo, že naše metoda vyhledávání poruch střešního pláště pomocí elektrického impulsu je velmi účinná. Tuto metodu používáme nejčastěji, protože díky ní můžeme zákazníkům v krátkém čase poskytnout prvotřídní výsledky. To pro vás znamená optimální poměr ceny a výkonu. K lokalizaci netěsností v hydroizolační vrstvě se u této metody využívá elektrický proud.

Zvláště vhodné pro plošné zkoumání vrchní hydroizolační vrstvy.

Popis technologie

Při vyhledávání netěsností elektroimpulzní zkouškou je generátor elektrického impulzu připojen ke okružnímu vedení, které je položeno v okrajové oblasti zkoumané plochy. Skrze impulz stejnosměrného proudu s napětím -40 V se na povrchu vytváří elektrický potenciál. Rozdíly v elektrickém potenciálu se měří pomocí speciálního měřícího zařízení. Místo poruchy se tak určí dle toho, jakým směrem je veden elektrický proud. Místo netěsnosti je tak lokalizováno velmi přesně.

Vlastníme nejen vybavení pro použití elektroimpulzní zkoušky, ale také potřebné znalosti a dlouholeté zkušenosti s úspěšným využíváním této technologie. Díky tomu elektroimpulzní metodu umíme použit také ve netradičních oblastech, jako jsou např. jezírkové fólie a bazénové hydroizolace.

Po úspěšné kontrole střechy vytvoříme kompletní dokumentaci k zakázce s podrobným popisem našich služeb, nálezů a konkrétním doporučením k dalším opatřením.
Zde se můžete podívat na příklad takové dokumentace.

Oblasti použití

 • plochá střecha
 • terasa
 • parkovací stání
 • garáž
 • hydroizolace spodních staveb
 • jezírkové fólie
 • bazénové hydroizolace

Výhody

 • přesnost
 • nedestruktivní
 • pod kačírkem, zazeleněním a betonovou dlažbou
 • také na velkých plochách
 • zjištění kapilárních netěsností
 • pro jedno- i dvouplášťové střechy
 • pro fóliové a asfaltové (bitumenové) hydroizolace