Jak získat nejlepší kvalitu za vaše peníze?

Už se vám to také stalo? Nechali jste se zlákat nízkou cenou a pak jste litovali, protože kvalita byla mizerná? Někdy i ta nejnižší cena může být ve výsledku příliš vysoká. A tak pokud jde o něco tak důležitého, jako je střecha nad hlavou, nevyplácí se dělat kompromisy. Jak ale získat „best value for money“ neboli nejlepší poměr hodnoty k ceně?

7 otázek, které byste si měli položit

V prvé řadě je důležité srovnávat porovnatelné parametry. Lidově řečeno nemíchat „jablka s hruškami“. Například cena za pouhou vizuální obhlídku střechy bude značně rozdílná oproti ceně za komplexní kontrolu ploché střechy s použitím několika technických metod měření. Pokud jsou nabídky srovnatelné, můžete začít hodnotit:

 1. Relevantnost nabídky: Odpovídají nabízené služby skutečně tomu, co potřebujete?
 2. Zákaznická podpora: Dostáváte kompetentní rady a komunikace nevázne? Komunikují s vámi ochotně a otevřeně? Snaží se nabídku upravit podle potřeb zákazníka, nebo se musí přizpůsobovat spíše zákazník?
 3. Úplnost a transparentnost: Je nabídka skutečně kompletní? Nehrozí, že se později objeví „skryté“ náklady?
 4. Nezávislost: Je poskytovatel služeb nezávislý na ostatních subjektech, které by mohly poškozovat zájmy zákazníka?
 5. Reference a zkušenosti: Jaké jsou reference a zkušenosti s poskytovatelem služeb?
 6. Kvalita dokumentace: Splňuje dokumentace, kterou obdržíte po provedení zakázky, obsahové, grafické, ale zejména odborné standardy? Obstojí dokumentace, když se vyskytnou spory – například při vymáhání oprav u dodavatele střechy?
 7. Řešení případných reklamací: Co se stane v případě, že nebudete spokojeni s poskytnutými službami? Jak firma řeší reklamace?

Odpovědi na uvedené otázky vám poskytnou určité vodítko k tomu, abyste zjistili, zda je cenová nabídka realistická a zda odpovídá kvalitě, kterou očekáváte.

Jak sestavuje cenovou nabídku FLO?

Kalkulace cenové nabídky FLO stojí na několika pilířích:

 • Kvalita – FLO nabízí 16leté zkušenosti a neustálý rozvoj služeb a měřicích technologií. Není rozdíl, zda poptáte služby FLO v Německu, Rakousku, Švýcarsku nebo u nás, vždy dostanete stejnou kvalitu a vysoký standard služeb.
 • Odbornost –  v porovnání s ostatními firmami poskytuje zákazníkům širokou škálu specializovaných metod pro vyhledávání příčin zatékání do střešního pláště. Technici, kteří provádějí kontrolu, jsou pečlivě proškoleni a mají velké zkušenosti z různých typů střech a případů zatékání. Kombinace profesionálního know-how s možností použít několik měřicích metod garantuje zákazníkům téměř 100% úspěšnost.
 • Vstřícnost – služby jsou poskytovány na míru potřebám zákazníků. Už při přípravě nabídky pracovníci zákaznické podpory úzce komunikují s klienty, aby získali veškeré relevantní a důležité informace. Tento přístup vede k sestavení nabídky, která poskytuje zákazníkům cenově i technologicky optimální řešení.
 • Transparentnost – cenová nabídka zahrnuje veškeré náklady a nehrozí tak žádné skryté výdaje. Zákazníci mají v ceně dopravné, přesné posouzení poškození, použití vhodné metody měření, vyznačení defektů, komplexní a podrobnou dokumentaci na znalecké úrovni (včetně protokolu o prohlídce), CAD výkres a fotodokumentaci. A pokud vznikne potřeba udělat nějaké dodatečné práce, vždy se předem projednají se zákazníkem a zvolí se vhodné řešení.
 • Nezávislost – FLO si velmi zakládá na své nezávislosti na subjektech, které by mohly mít negativní vliv na zájmy zákazníků. Poskytované služby jsou proto spojené pouze s kontrolou plochých střech. Pracovníci neprosazují dodávky určitých značek materiálů a nemají smluvní vazby s konkrétními realizačními firmami. Vždy zákazníkovi doporučí objektivní řešení. Tato zásada může být pro klienty velkou výhodou, pokud vedou jednání ohledně reklamací nebo pojistného plnění.
 • Spolehlivost – zásadou FLO je vždy dostát svým závazkům a slibům. To znamená jednat se zákazníky férově a neslibovat věci, které nelze splnit.
 • Rychlost – obvyklá lhůta pro zaslání nabídky je max. 48 hodin. Realizace by měla při optimálních povětrnostních podmínkách (nemrzne a nesněží) proběhnout do 14 dnů od písemné objednávky. V naléhavých případech a haváriích jedná FLO okamžitě.
 • Celorepubliková působnost – FLO poskytuje služby po celém území České republiky. A při své každodenní práci se lidé ve FLO řídí heslem: „Spokojenost zákazníka je i naší spokojeností.“