Jak získat nejlepší kvalitu za vaše peníze?

Už se vám to také stalo? Nechali jste se zlákat nízkou cenou a pak jste litovali, protože kvalita byla mizerná? Někdy i ta nejnižší cena může být ve výsledku příliš vysoká. A tak pokud jde o něco tak důležitého, jako je střecha nad hlavou, nevyplácí se dělat kompromisy. Jak ale získat „best value for money“ neboli nejlepší poměr hodnoty k ceně?

7 otázek, které byste si měli položit

V prvé řadě je důležité srovnávat porovnatelné parametry. Lidově řečeno nemíchat „jablka s hruškami“. Například cena za pouhou vizuální obhlídku střechy bude značně rozdílná oproti ceně za komplexní kontrolu ploché střechy s použitím několika technických metod měření. Pokud jsou nabídky srovnatelné, můžete začít hodnotit:

  1. Relevantnost nabídky: Odpovídají nabízené služby skutečně tomu, co potřebujete?
  2. Zákaznická podpora: Dostáváte kompetentní rady a komunikace nevázne? Komunikují s vámi ochotně a otevřeně? Snaží se nabídku upravit podle potřeb zákazníka, nebo se musí přizpůsobovat spíše zákazník?
  3. Úplnost a transparentnost: Je nabídka skutečně kompletní? Nehrozí, že se později objeví „skryté“ náklady?
  4. Nezávislost: Je poskytovatel služeb nezávislý na ostatních subjektech, které by mohly poškozovat zájmy zákazníka?
  5. Reference a zkušenosti: Jaké jsou reference a zkušenosti s poskytovatelem služeb?
  6. Kvalita dokumentace: Splňuje dokumentace, kterou obdržíte po provedení zakázky, obsahové, grafické, ale zejména odborné standardy? Obstojí dokumentace, když se vyskytnou spory – například při vymáhání oprav u dodavatele střechy?
  7. Řešení případných reklamací: Co se stane v případě, že nebudete spokojeni s poskytnutými službami? Jak firma řeší reklamace?

Odpovědi na uvedené otázky vám poskytnou určité vodítko k tomu, abyste zjistili, zda je cenová nabídka realistická a zda odpovídá kvalitě, kterou očekáváte.

Jak sestavuje cenovou nabídku FLO?

Kalkulace cenové nabídky FLO stojí na několika pilířích:

  • Kvalita – FLO nabízí 16leté zkušenosti a neustálý rozvoj služeb a měřicích technologií. Není rozdíl, zda poptáte služby FLO v Německu, Rakousku, Švýcarsku nebo u nás, vždy dostanete stejnou kvalitu a vysoký standard služeb.
  • Odbornost –  v porovnání s ostatními firmami poskytuje zákazníkům širokou škálu specializovaných metod pro vyhledávání příčin zatékání do střešního pláště. Technici, kteří provádějí kontrolu, jsou pečlivě proškoleni a mají velké zkušenosti z různých typů střech a případů zatékání. Kombinace profesionálního know-how s možností použít několik měřicích metod garantuje zákazníkům téměř 100% úspěšnost.
  • Vstřícnost – služby jsou poskytovány na míru potřebám zákazníků. Už při přípravě nabídky pracovníci zákaznické podpory úzce komunikují s klienty, aby získali veškeré relevantní a důležité informace. Tento přístup vede k sestavení nabídky,