Fólie nebo asfaltový pás?
Co na plochou střechu?

Na plochou střechu patří fólie nebo asfaltový pás. Přinášíme srovnání obou materiálů – jejich výhody i nevýhody. V úvodu článku se zaměříme na důležitost volby správného materiálu pro ploché střechy a jaký vliv může mít na celkovou účinnost střešního systému.

Jak správně vybrat materiál pro ploché střechy

Otázka tedy zní: Střešní fólie nebo asfaltový pás? Jak vybrat správně?

Hlavní hydroizolační vrstva je tvořena modifikovanými asfaltovými pásy nebo speciální fólií, jejichž účelem je chránit jednotlivé vrstvy střešního pláště a konstrukci před povětrnostními vlivy (především před pronikáním vody, vlhkosti a větru).

Fóliové hydroizolace jsou na bázi plastů, používají se proti zemní i srážkové vodě. Mají malou tloušťku, nízkou plošnou hmotnost, jsou pokládány jako jednovrstvé izolace, mají vynikající ohebnost a tvárnost, lze je bez problémů pokládat i v zimním období při teplotách pod -10 °C. Jsou však náchylné na mechanické poškození.

Modifikované asfaltové pásy – jedná se o hydroizolační vrstvu na bázi živice (asfaltu), je vhodná k izolaci proti podzemní i srážkové vodě, nejčastěji se přichycuje plnoplošným natavením, v případě vystavení hydroizolace povětrnostním vlivům jsou živičné pásy doplněny o břidličný posyp.

Povlaková vodotěsná izolace je vždy tvořena z asfaltových pásů nebo z vhodné hydroizolační fólie. Obě varianty jsou dlouhodobě spolehlivé. Může být k podkladu nalepena, natavena, volně položena s přitížením nebo volně položena a mechanicky přikotvena. Na každý z těchto způsobů pokládky musí být vybrány vhodné výrobky. Na povlakovou izolaci mohou být kladeny speciální požadavky (například u střešních zahrad proti prorůstaní kořenů rostlin).

Střešní fólie