FLOsafe chrání a prodlužuje životnost zelené střechy

Podle OSN by do roku 2050 mělo žít ve městech až 66 % světové populace. Masivní urbanizace, kterou zažíváme i u nás, ale představuje značnou ekologickou zátěž. Od zhoršení kvality vzduchu a vody, až po vyšší povrchovou teplotu, která vzniká kvůli nedostatku zeleně. Jednou z možností, jak rozšířit zelené plochy na zastavěných plochách, je zazelenění střech.

Výstavba zelených střech není jen současným trendem, ale má dlouhou historii. Příkladem jsou i „Visuté zahrady Semiramidiny“, které zkrášlovaly starověké město Babylon, a patří mezi sedm divů světa. Zelené střechy mají totiž řadu předností:

  • Snadná údržba

  • Chrání hydroizolaci před poškozením

  • Zlepšují kvalitu ovzduší

  • Chrání před UV zářením

  • Snižují spotřebu energie – vyrovnávají teplotní rozdíly

  • Šetří náklady za odpadní vody

  • Poskytují domov rostlinám a živočichům

  • Zvyšují kvalitu života a zkrášlují životní prostředí

Životnost zelených střech

Fraunhoferův institut pro stavební fyziku odhaduje životnost zelené střechy na 40 let. Ve světě i u nás jsou ale příklady zelených střech, které jsou už 100 let staré. Plochou střechu můžete ozelenit i dodatečně. Musí však splňovat konstrukční a statické požadavky na vyšší zatížení. K tomu, aby zelená střecha vydržela co nejdéle a v dobrém stavu, slouží také ochranný střešní systém FLOsafe.

Jaký je rozdíl mezi extenzivním a intenzivním ozeleněním?

Extenzivní a intenzivní zazelenění

Proč instalovat FLOsafe na zelené střeše?

Přes značné výhody, jsou se zelenými střechami spojeny i určité obavy. Například problém s jejich údržbou, nebo s obtížnou diagnostikou závad. Přeci jenom najít pod vrstvou vegetace místo, kudy do střechy zatéká, je komplikovanější než na střeše bez zazelenění. Ale nemusí tomu tak být, pokud do skladby střešního pláště zakomponujete ochranný systém FLOsafe. Tato kontrolní vrstva umožní rychle, přesně a bez nutnosti plošného odstranění substrátu odhalit místa zatékání a prověřit stav hydroizolace.

Jak FLOsafe funguje?

FLOsafe je vodivá vrstva s kontaktním bodem, která je celoplošně položena pod hydroizolací. Ve spojení s vhodnou metodou měření umožňuje přesnou kontrolu různých typů fóliových a asfaltových hydroizolací na střechách bez i se zatěžovací vrstvou. Přináší výhody jak při provádění zkoušky těsnosti na nově vybudovaných střechách, tak i při vyhledávání netěsností na starších střechách.
Díky FLOsafe můžete včas a spolehlivě odhalit závady a provést rychlou a cílenou opravu střechy. Tím se vyhnete rozsáhlejším a nákladnějším opravám a renovacím. Prodloužíte životnost střešního pláště i dalších konstrukčních částí budovy. Navíc, prospějete životnímu prostředí, protože použité stavební materiály budou maximálně využity a nedojde k jejich předčasné likvidaci a plýtvání.

Použití FLOsafe

Nový standard pro trvalou těsnost zelených střech

Jak už bylo řečeno v úvodu, zelené střechy mají řadu výhod, od ochrany střešního pláště přes kvalitnější ovzduší a efektivní využití energie až po estetický přínos. Problémy můžou ale nastat, když do zelené střechy začne zatékat, nebo když chcete znát stav střešního pláště a plánovat příslušné investice. Pokud do skladby střechy vložíte komplexní ochranný systém FLOsafe, těmto problémům se vyhnete. Střešní hydroizolaci budete moct kontrolovat pravidelně. Získáte tak solidní přehled o jejím stavu. A v případě, že do zelené střechy začne zatékat, FLOsafe vám pomůže spolehlivě odhalit, kudy voda střechou proniká, aniž byste museli vegetační vrstvu plošně odstraňovat. Můžete si tak bez obav užívat všech předností, které zelená střecha poskytuje.