Kontrola ploché střechy: kdy, kdo a jak

Chcete předejít problémům se zatékáním do ploché střechy a prodloužit její životnost? Nezanedbejte její pravidelnou kontrolu a údržbu. Žádná střecha není bezúdržbová, a proto je nutné se o ni pravidelně starat. Důležité je vědět kdy, kdo a jak má kontrolu ploché střechy provádět.

Kdy se má kontrola ploché střechy provádět

Kontrola a údržba ploché střechy by měla probíhat minimálně jednou za rok. Nicméně odborníci doporučují prohlídku dvakrát ročně, a to vždy po zimě a létě, kdy střecha byla vystavena náročnějším povětrnostním podmínkám. Zapomínat by se nemělo ani na kontrolu střechy po silnější bouřce, větru, dešti či krupobití. Dobré vodítko pro nastavení cyklů kontroly dává ČSN 73 1901-1:2020.

Doporučené cykly kontrol vybraných konstrukcí (ČSN 73 1901-1:2020):

Konstrukční část Stav Cyklus kontrol (roky)
Povrch střechy Bez nečistot, náletové zeleně 0,5
Vtoky Průchozí, chráněné 0,5
Nátěry, nástřiky, omítka Souvislé, nepoškozené 1
Hydroizolace Neporušený povrch, funkční UV ochrana, spoje beze změn 1
Tmelené spáry Pružný tmel bez trhlin, spojený s oběma povrchy 1
Oplechování, lemování Připevněné, těsné spoje

1

Nástřešní konstrukce Soudržný hydrofobní povrch, voda neproniká za hydroizolací 1

Zároveň na ploché střeše s asfaltovými pásy není vhodné pohybovat se za horkých dnů. Hrozí nebezpečí, že se změklá krytina poničí (zatlačení ochranného posypu, prohlubně, trhliny apod.). V případě fóliových hydroizolací by kontrola neměla probíhat za sněhu a mrazu. Lehce může dojít k pádu a zranění.

Důležitým předpokladem pro dobro