Srovnání fólie s asfaltovým pásem
přehledná tabulka

Volba materiálu na střechu je klíčová. Podívejte se na tabulku, kde najdete podrobné srovnání obou materiálů – fólie vs. asfaltový pás.

Výhody a nevýhody v přehledné tabulce

Hydroizolační fólie Asfaltové pásy
tloušťka 1 až 2 mm 4 – 5 mm
plošná hmotnost 1,8 až 2 kg/m2 4 – 6 kg/m2
manipulace snadná těžší materiál, problematičtější při kladení na svislé plochy
počet vrstev jedna vrstva jedna vrstva jen výjimečně, spíše dvě i více vrstev
pružnost průtažné, některé elastické pásy nepřenesou pohyb podkladních vrstev ve velké míře, hrozí tvorba trhlin
detaily velké množství doplňků pro detaily, poplastované klempířské prvky detaily jsou pracné
odolnost proti UV záření ano pouze s vhodnou povrchovou úpravou
pokládka volně kladená s mechanickým ukotvením, spojování přesahů a tvorba detailů pomocí horkého vzduchu nebo speciálních lepidel a lepících pásků pásy se bodově nebo celoplošně natavují, spoje i přesahy, vzájemně mezi sebou se svařují
údržba malé nároky na údržbu pásy je potřeba pravidelně kontrolovat případně včas opravovat přesahy, detaily, ale i celý povrch, pokud dojde k porušení asfaltové vrstvy pásu
mechanické poškození kvůli menší tloušťce a kladení v jedné vrstvě je náchylnější na mechanické poškození větší tloušťka asfaltových krycích vrstev a kladení ve více vrstvách zajišťuje větší odolnost proti mechanickému poškození