Údržba a kontrola střechy ve 4 krocích

Pravidelné kontroly jsou neodmyslitelnou součástí našeho života. Chodíme na pravidelné lékařské prohlídky, pravidelně necháváme zkontrolovat stav našeho auta, plynového kotle nebo jiného důležitého vybavení. A to vše proto, abychom předešli vážnějším problémům a prodloužili život svůj i věcí, kterými se obklopujeme. Stejný přístup platí i pro střechu, pod kterou žijeme či pracujeme.  Zde jsou čtyři důležité kroky pro správný postup při kontrole a údržbě plochých střech.

1. Seznamte se s normou ČSN 73 1901

Málokdo z nás čte rád návody a normy. Nicméně zkušenost říká, že jsou v nich často důležité informace. A to platí i pro normu ČSN 73 1901, která se zabývá kontrolou a údržbou střech. Najdete v ní, kdy a jak často kontrolovat jednotlivé části střešní konstrukce, doporučení pro nastavení pravidelných cyklů údržby a obnovy a mnoho dalších užitečných informací.

Například i to, že jednou za půl roku máte prověřit, jestli jsou vtoky na střeše průchodné a chráněné. Také je doporučeno pravidelně střechu čistit a odstraňovat náletovou zeleň a každoročně zkontrolovat hydroizolace, tmelené spáry, oplechování a lemování, nadstřešní konstrukce i veškeré nátěry, nástřiky a omítky.

2. Vypracujte si plán

Máte několik možností. Můžete se řídit doporučeným plánem od vašeho dodavatele střechy nebo použít už zmíněnou normou ČSN 73 1901. Některá kritéria si můžete sami doplnit nebo přizpůsobit podmínkám, kterým je vaše střecha vystavena.

Na co při plánování kontroly a údržby střechy nezapomenout?

Při plánování myslete i na roční období a počasí. Vhodnou dobou může být kontrola před zimou a po zimě. Některé kontroly budou vynucené nepříznivým počasím – například po velkém dešti, bouřce, větru nebo krupobití. A když máte v blízkosti střechy listnaté stromy, na podzim vás nemine úklid napadaného listí. Nepodceňujte ani ad hoc události, které se stanou v přilehlém okolí (např. požár, výbuch nebo ohňostroj).

Pokud budete plán dodržovat a pohotově reagovat na nenadálé situace, prospějete tím nejen své střeše, ale také se vám to hodí při reklamaci nebo hlášení škody pojišťovně.

Kontrola spojů

Kontrola spojů zkušební jehlou

Vybavení pro kontrolu střechy

Na střeše se neobejdete bez vhodného nářadí

3. Připravte se na kontrolu ploché střechy

Předtím než začnete střechu kontrolovat, je důležité vědět, na co se zaměřit a jak postupovat. Zde je stručný návod:

  • Pečlivě projděte veškeré prostory pod střechou. Všímejte si i těch nejmenších stop po vlhkosti nebo plísni.
  • Pokud takové podezřelé místo najdete, věnujte mu zvýšenou pozornost i nahoře na střeše. Možná tak sami najdete díru a odhalíte příčinu zatékání.
  • Než na střechu vylezete, vhodně se vybavte a myslete také na svoji bezpečnost. Pády z výšek patří mezi časté pracovní úrazy.
  • Při kontrole ploché střechy se zaměřte na místa, která jsou vystavena vyššímu riziku poškození – vstup na střešní plochu nebo místa, kde byla instalována technologická zařízení a nástavby.
  • Zvláštní pozornost věnujte místům, kudy se dešťová voda z povrchu střechy odvádí. Jedná se o různé vpusti, chrliče nebo přepady. Jsou obvykle opatřeny horním vtokovým košem nebo mřížkou a slouží k zachycení nečistot. Pravidelně je čistěte a dbejte na to, aby byly průchodné. Pamatujte na to, že na střeše nemá voda zůstávat a neměly by se tvořit ani kaluže.
  • Všímejte si také všech střešních prostupů a míst, kde se hydroizolace napojuje na jiný materiál. Vizuálně zkontrolujte i různé detaily a klempířské prvky.
  • V případě, že má na vaši střechu přístup více lidí, snažte se mít pod kontrolou jejich chování. Proškolte je a pravidla, kterými se mají při vstupu na střechu řídit, vyvěste na viditelném místě.
  • Ze střechy odstraňte všechny ostré předměty (vruty, hřebíky, špony…), které by mohly narušit hydroizolační vrstvu.
  • Jestliže do střechy zatéká a příčinu sami nezjistíte, svěřte střechu odborníkům na lokalizaci netěsností. Předejte jim informace o typu hydroizolace, jejím stáří a o podmínkách, kterým byla vystavena. Oni pak zvolí vhodnou metodu měření a příčinu vašich problémů bezpečně odhalí.

4. Svépomocí nebo s odborníky: Co je lepší?

V případě, že máte potřebné vybavení, zkušenosti, čas a jste proškoleni na práce ve výškách, můžete kontrolu a údržbu střechy provádět sami. Nicméně často se vám vyplatí pověřit profesionály, kteří mají k dispozici kromě potřebného vybavení, zručnosti a odbornosti i speciální metody pro vyhledávání závad. Ušetříte tak nejen svůj čas a peníze, ale předejdete i vážnějšímu poškození střešního pláště.

Výhody spolupráce s odborníky

Specialisté firmy FLO Lokalizace netěsností vám rádi poradí a najdou řešení šité na míru vašim potřebám. Například na střeše použijí metody pro měření vlhkosti a diagnostiku střešního pláště, které odhalí poškozená místa ještě před tím, než se projeví viditelně. Vyhnete se tak většímu poškození a nákladné renovaci střechy. Zároveň mohou specialisté zkontrolovat, zda nejsou na střeše realizační závady, které by mohly vést k budoucímu zatékání. A také získáte objektivní zprávu a nezávislé doporučení dalších opatření.