Údržba a kontrola střechy ve 4 krocích

Pravidelné kontroly jsou neodmyslitelnou součástí našeho života. Chodíme na pravidelné lékařské prohlídky, pravidelně necháváme zkontrolovat stav našeho auta, plynového kotle nebo jiného důležitého vybavení. A to vše proto, abychom předešli vážnějším problémům a prodloužili život svůj i věcí, kterými se obklopujeme. Stejný přístup platí i pro střechu, pod kterou žijeme či pracujeme.  Zde jsou čtyři důležité kroky pro správný postup při kontrole a údržbě plochých střech.

1. Seznamte se s normou ČSN 73 1901

Málokdo z nás čte rád návody a normy. Nicméně zkušenost říká, že jsou v nich často důležité informace. A to platí i pro normu ČSN 73 1901, která se zabývá kontrolou a údržbou střech. Najdete v ní, kdy a jak často kontrolovat jednotlivé části střešní konstrukce, doporučení pro nastavení pravidelných cyklů údržby a obnovy a mnoho dalších užitečných informací.

Například i to, že jednou za půl roku máte prověřit, jestli jsou vtoky na střeše průchodné a chráněné. Také je doporučeno pravidelně střechu čistit a odstraňovat náletovou zeleň a každoročně zkontrolovat hydroizolace, tmelené spáry, oplechování a lemování, nadstřešní konstrukce i veškeré nátěry, nástřiky a omítky.

2. Vypracujte si plán

Máte několik možností. Můžete se řídit doporučeným plánem od vašeho dodavatele střechy nebo použít už zmíněnou normou ČSN 73 1901. Některá kritéria si můžete sami doplnit nebo přizpůsobit podmínkám, kterým je vaše střecha vystavena.

Na co při plánování kontroly a údržby střechy nezapomenout?

Při plánování myslete i na roční období a počasí. Vhodnou dobou může být kontrola před zimou a po zimě. Některé kontroly budou vynucené nepříznivým počasím – například po velkém dešti, bouřce, větru nebo krupobití. A když máte v blízkosti střechy listnaté stromy, na podzim vás nemine úklid napadaného listí. Nepodceňujte ani ad hoc události, které se stanou v přilehlém okolí (např. požár, výbuch nebo ohňostroj).

Pokud budete plán dodržovat a pohotově reagovat na nenadálé situace, prospějete tím nejen své střeše, ale také se vám to hodí při reklamaci nebo hlášení škody pojišťovně.