Zkoušky těsnosti plochých střech
na novostavbách a rekonstrukcích

U nově vzniklých budov nebo renovovaných plochých střech provádíme před předáním díla nedestruktivní zkoušku těsnosti. Získáte od nás dokumentaci, která je na úrovni znaleckých posudků. Každý investor si přeje, aby jeho střecha vydržela co nejdéle bez závad a pronikání vody. Zkouška těsnosti ploché střechy je zárukou, která výrazně může prodloužit její životnost.

Proč se vyplatí investovat do zkoušky těsnosti?

Pokud je střecha nově vybudována nebo právě zrekonstruována, doporučujeme provést nezávislou zkoušku těsnosti. Proč? Zde je příklad jedné z našich zkoušek těsnosti. Na jednom novém objektu v Praze jsme zjistili hned několik netěsných spojů a T-spojů. Vlivem teplotních změn, UV záření a silných srážek by mohly – rychleji, než by člověk pomyslel – vzniknout velké škody ve střešním plášti i uvnitř budovy. Pokud provedete zkoušku těsnosti ploché střechy před jejím předáním (nebo hned po něm) budete mít jistotu, že je střecha opravdu těsná a předejdete zbytečně velkým nákladům na případné opravy.

FLO Lokalizace netěsností s.r.o. – Potvrdíme, že je střecha opravdu těsná, abyste mohli klidně spát.

Netěsnosti v T spojích