Jak zjistit, kudy plochou střechou zatéká?

Pro majitele objektu nebo pro investora je vždy velmi nepříjemné, když zatéká plochou střechou. Někdy se podaří příčinu najít ihned, jindy však může trvat delší dobu, než se podaří zatékání úplně zastavit. To pak vede ještě k větším nepříjemnostem. Je možné proces lokalizace netěsností urychlit? Jak přesně určit místo, kudy střechou zatéká do interiéru budovy?

Jednejte rychle

Když zjistíte, že vám do objektu zatéká, jednejte rychle. Není nic horšího, než čekat na další déšť, který způsobí ještě větší poškození střešního pláště. Pokud na střeše není zatěžovací vrstva (tzn. hydroizolační vrstva je viditelná), můžete se na střechu podívat sami, zda příčinu zatékání neodhalíte sami. Nebo můžete pozvat pokrývače nebo izolatéra, který se může pokusit o to samé. Riskujete však, že nebudou zjištěny všechny defekty na vaší ploché střeše, a tak při příštím dešti znovu zateče dovnitř budovy. Je proto lepší si pozvat odbornou firmu, která provede kontrolu střechy, nalezne všechny netěsnosti a rizikové oblasti a navrhne opravná a preventivní opatření.

Pokud se na střeše nachází zatěžovací vrstva (např. kačírek nebo extenzivní zazelenění), pak je pomoc specialistů na lokalizaci netěsností nezbytná. Možná vás napadne, že bude nejsnazší vzít do ruky lopatu a přeházet zatěžovací vrstvu vlastnoručně. To je samozřejmě jeden ze způsobů, jak poruchu v hydroizolaci střechy najít. Avšak často se stává, že lopatou nebo manipulací se zatěžovací vrstvou ještě pár netěsností přiděláte sami. Proto je lepší využít metody, které dokážou najít netěsnosti bez nutnosti odstranění zatěžovací vrstvy.

Metody pro vyhledávání netěsností v ploché střeše

Pro vyhledávání netěsností v ploché střeše je možné využít celou škálu profesionálních měřicích technik. Nejuniverzálnější metodou je však elektroimpulzní zkouška. Tato metoda je velmi přesná, nedestruktivní (střechu nepoškozuje) a lze s její pomocí najít místo, kudy zatéká, i pod zatěžovací vrstvou. Protože je však každá střecha jiná a není jednoduché se tuto metodu naučit používat, je nutné práci s ní přenechat prověřeným specialistům. Díky tomu však necháte střechu prohlédnout v krátkém čase a jistotou, že se podařilo přijít na kloub všem poškozením hydroizolace a dalším příčinám zatékání vody do střešního pláště. A má to i další výhody…

Výhody lokalizace netěsností

Pokud přenecháte lokalizaci netěsností odborníkovi, budete mít nejen jistotu, že jste našli všechny poruchy na ploché střeše, ale zároveň také díky rychlému prověření střechy zamezíte dalšímu poškození vlhkostí. Proto ušetříte náklady na větší opravy nebo dokonce nutnou rekonstrukci střechy. Díky moderním metodám je navíc možné „díry“ ve střeše vyhledat s minimálními náklady na materiál, pracovní sílu, odstranění zatěžovací vrstvy nebo přesun střešních konstrukcí (např. fotovoltaiky). Po provedení zakázky byste vždy měli očekávat rozsáhlou dokumentaci, která určí následná opravná i preventivní opatření. Zkušenosti ukazují, že díky včasné (pravidelné) kontrole ploché střechy se prodlouží životnost ploché střechy až o několik let, protože se často nacházejí defekty, která se ještě neprojevila, avšak pokud by se nechala neopravená, způsobila by další, mnohem závažnější poškození konstrukce budovy. Níže dva příklady.

Příklady lokalizace netěsností

Jak zjistit, kudy zatéká do střechy? Příklad č. 1.
Jak zjistit, kudy zatéká do střechy? Příklad č. 1.
Jak zjistit, kudy zatéká do střechy? Příklad č. 1.

První příklad se týká střechy se zatěžovací vrstvou na jedné výrobní hale na Moravě. Na jednom místě zatékalo do interiéru kolem vpusti při každém dešti. Dočasným řešením byla montáž vaničky pod stropní konstrukci, ze které byla kapající voda svedena trubičkou do svodu vpusti. Avšak pokud by se takové řešení ponechalo dlouhodobě, docházelo by ke stálému pronikání vody do střešního pláště, a tím i k degradaci tepelněizolačního materiálu, nemluvě o konstrukci budovy. Po prověření střechy elektroimpulzní zkouškou byla nalezeno mechanické poškození o velikosti cca 1 cm. Tato netěsnost byla zaizolována, a tím byl problém vyřešen. Zatěžovací vrstvu samozřejmě nebylo nutné odstranit.

Jak zjistit, kudy zatéká do střechy? Příklad č. 2.
Jak zjistit, kudy zatéká do střechy? Příklad č. 2.
Jak zjistit, kudy zatéká do střechy? Příklad č. 2.

Druhý příklad je z jednoho pražského panelového domu, kde zatékalo pouze na jednom místě, a to výhradně za silných dešťů. Plochá střecha z PVC fólie, jejíž stáří bylo asi 15 let, měla již něco za sebou. Po kontrole celé plochy (cca 1000 m²) kombinací elektroimpulzní a jiskrové zkoušky se prokázalo několik desítek poškození, kterými do střechy již několikrát zateklo, jen se to doposud neprojevilo v interiéru domu. Pokud dojde ve včasné opravě, bude hydroizolační vrstva ještě několik málo let sloužit, a dojde tak k oddálení kompletní rekonstrukce střechy.

Nevíte si se zatékáním vody do ploché střechy rady? Rádi vám pomůžeme. Kontaktujte nás ZDE.