Prevence zatékání do ploché střechy

Podle zkušeností odborníků na kontrolu těsnosti plochých střech v Německu a České republice je až šest z deseti nově položených střech netěsných. Pokud máte plochou střechu nad hlavou, pak hrozí nadpoloviční riziko, že vám na hlavu začne brzy kapat. Z počátku si možná ničeho nevšimnete, tu a tam téměř neviditelná zavlhlá skvrnka na stropě. Časem se ale problém s vlhkostí stane nepřehlédnutelným – velké vodou nasáklé mapy a plíseň na stěnách. Jak tomu zabráníte? Použijte 3 P.

Prevence při přípravě

Myslete na prevenci už ve fázi plánování skladby střešního pláště. Nezapomeňte do návrhu zahrnout prvky, které výrazně usnadní kontrolu střechy nebo vás přímo upozorní na zatékání hydroizolační vrstvou. Například můžete vložit vodivou kontaktní vrstvu, použít kontrolní signalizaci pro případ poškození hydroizolace nebo můžete jít ještě dál. Nainstalujte zařízení na kontrolu vlhkosti uvnitř střešní skladby.

Ideálním řešením je inteligentní celoplošný systém FLOscout. Jedná se o měřicí technologii, která se zabuduje do střešního pláště a nepřetržitě celoplošně monitoruje podmínky ve střeše. Naměřené údaje se vyhodnocují v reálném čase a umožňují včasné varování. Pokud máte chytrý telefon, můžete mít i chytrou střechu. Systém FLOscout lze jednoduše propojit s telefonem, pak budete mít informace o vaší střeše vždy při sobě. Vyřešíte tak problém už v jeho zárodku, předejdete větším škodám a ušetříte svůj čas i peníze.

Při výběru zhotovitele střechy buďte nároční. Neváhejte do požadavků zahrnout nezávislou kontrolu těsnosti střechy před jejím předáním. Klíčový je také výběr typu hydroizolace, její tloušťka, výrobce a ochrana před UV.

Malé mechanické poškození nalezené při zkoušce těsnosti.

I malé mechanické poškození může způsobit velké škody.

Nechte si pro jistotu a klid udělat zkoušku těsnosti po dokončení.

Je vaše plochá střecha opravdu těsná? Přesvědčte se!

Prevence při realizaci

České přísloví říká: Důvěřuj, ale prověřuj. To platí i v případě výstavby vaší střechy. A na co se při kontrole zaměřit? Mnoho užitečných informací najdete v normě ČSN 73 1901:2011, která se věnuje navrhování střech. Než se do její četby ponoříte, zde je několik tipů, na co si při realizaci dát pozor:

  • Těsnost parotěsné vrstvy
  • Správné spádování střechy
  • Odchylky od projektu.
  • Počasí a teplota během prací (zejména v zimním období)
  • Vhodné skladování a správná manipulace s hydroizolací
  • Poškození hydroizolační vrstvy při provádění následných prací
  • Neúmyslné proděravění hydroizolace – pád vrtačky nebo jiných ostrých předmětů
  • Poškození hydroizolace způsobené odloženým stavebním materiálem, lešením nebo žebříky, které se postaví na nechráněnou hydroizolaci
  • A v neposlední řadě si dávejte pozor, aby na vaší střeše nepracovali nováčci bez odborného dohledu

Po dokončení střechy požadujte zkoušku její těsnosti a případné odstranění závad.
Podle Dana Lanty, specialisty na lokalizace netěsností z firmy FLO, je výhodnější nechat novou střechu zkontrolovat nedestruktivními fyzikálními metodami. Jedná se například o jiskrovou nebo elektroimpulzní zkoušku. „Tyto metody jsou výrazně šetrnější než klasická zátopová zkouška. Jsou velmi přesné a odhalí v hydroizolaci i sebemenší díru či kapilární netěsnost,“ říká Dan Lanta.

Pokud má být součástí střechy zatěžovací vrstva, udělejte zkoušku těsnosti před jejím nanesením. V případě instalace závlahy se ujistěte, že nedojde k porušení hydroizolace a že trny k jejímu přichycení nejsou delší než vrstva substrátu.

A ještě jedna připomínka. Po zkoušce těsnosti buďte maximálně opatrní na to, kdo a co na vaší střeše dělá. „Není ojedinělým případem, kdy po pečlivé zkoušce těsnosti dojde k následnému poškození hydroizolace. Je proto důležité mít střechu a pohyb na ní pod kontrolou,“ ze zkušenosti radí Dan Lanta.

Zkouškou těsnosti ploché střechy zamezíte i závažným konstrukčním pochybením.

Zkouškou těsnosti ploché střechy zamezíte konstrukčním pochybením.

Otevřený spoj nalezený při zkoušce těsnosti.

České přísloví říká: Důvěřuj, ale prověřuj.

Prevence při užívání

Teď, když jste úspěšně zvládli přípravnou i realizační fázi, nastává čas na pravidelnou kontrolu a údržbu střechy. Podrobnější rady a tipy najdete v článku „Kontrola a údržba ploché střechy ve 4 krocích.“

Střešnímu plášti může uškodit například extrémní počasí, neopatrný řemeslník, vynalézavý kutil, cigaretový nedopalek nebo i odpalování ohňostroje. Jakýkoli náznak vlhkosti se snažte řešit co nejrychleji.

Jestliže se blíží konec záruky střechy, nechte ji zkontrolovat. Oprava případných závad tak půjde na náklady zhotovitele. Také se vám vyplatí před koncem životnosti zkontrolovat hydroizolaci. Izolace může být ještě v dobrém stavu a stačí provést jen několik drobných oprav, které oddálí pořízení nové střechy, a to i o několik let.

A nezapomeňte, pokud potřebujete pomoc nebo si s něčím nevíte rady, odborníci ze společnosti FLO vám ochotně poradí a pomůžou vám, aby vaše střecha měla všechna tři P.