Co je impedanční defektoskopie?

Impedanční defektoskopie je jednou z metod pro měření vlhkosti ve střešním plášti plochých střech. Skrze změny elektrické impedance odhaluje skryté problémy bez nutnosti poškozování hydroizolační vrstvy. Zjistěte, jak tato metoda posiluje kontrolu kvality a minimalizuje rizika netěsností.

Co je impednační defektoskopie a kde lze použít?

Impedanční defektoskopie je metoda měření vlhkosti ve střešním plášti. Je určena výhradně pro ploché střechy bez zatěžovací vrstvy (případně je nutné zatěžovací vrstvu celoplošně nebo postupně odstranit). Spolehlivě dokáže odhalit vlhké oblasti pod hydroizolační vrstvou. Výstupem je podrobná vlhkostní mapa, která poskytne přesné informace o aktuálním stavu ploché střechy.

Jak impedanční defektoskopie funguje

Střešní plášť je kontrolován celoplošným přecházením elektronickým odporovým měřicím přístrojem s hloubkovým senzorem, který je neustále v kontaktu s vrchní hydroizolační vrstvou. Kalibrace citlivosti tohoto přístroje závisí na tloušťce zkoumaného materiálu. Naměřené hodnoty přístroj zobrazuje v reálném čase. Na základě srovnávacích referenčních hodnot vlhkosti lze identifikovat a vymezit vlhké oblasti přímo pod hydroizolací, ve vrchní tepelněizolační vrstvě, případně mezi hydroizolačními vrstvami (asfaltové pásy nebo sanace PVC fólií). Hloubka průniku: max. 15,0 cm (dle typu materiálu).

Výhody a nevýhody impedanční defektoskopie

Výhody impedanční defektoskopie

  • Rychlé a snadné použití pro měření vlhkosti ve střešních skladbách plochých střech
  • Spolehlivá detekce vlhké oblasti tepelné izolace
  • Neinvazivní